Woods: Wielki głód na Ukrainie

5 marca 2014 Historia polityki Komentarze: 0

Gdy Sowieci po raz trzeci i definitywny uzyskali kontrolę nad Ukrainą w 1920 r., zrozumieli, iż czekają ich bezustanne powstania i opór, chyba że poczynią spore ustępstwa na rzecz ukraińskiej autonomii kulturowej. Dlatego przez następną dekadę Ukraińcom w zasadzie pozostawiono ich język i kulturę, ale część rosyjskich komunistów zawsze uważała, że ukraiński nacjonalizm był źródłem niedającego się tolerować podziału w sowieckich szykach, i że prędzej czy później z tą sytuacją trzeba będzie się jakoś skonfrontować.

czytaj dalej
czytaj dalej

Llamas: Absolutyzm w XXI wieku

1 sierpnia 2013 Historia polityki Komentarze: 1

Możemy zaobserwować, że hegemonia monarchii absolutnej od XVI do XVIII wieku możliwa była tylko dzięki pojawieniu się koncepcji i instytucji wcześniej nieznanych, takich jak państwo narodowe, zerwanie z Kościołem, odejście od prawa naturalnego, zmiana postrzegania koncepcji suwerenności i „cnoty” w sferze polityki.

czytaj dalej
czytaj dalej

Rothbard: Koniec kadencji Hoovera

27 maja 2013 Historia gospodarcza Komentarze: 1

Herbert Hoover reagował na wyzwania Wielkiego Kryzysu działaniami szybkimi i zdecydowanymi, które podejmował właściwie przez całą kadencję, wcielając w życie „największy program ataku i obrony” przeciw kryzysowi, jaki kiedykolwiek powstał w Ameryce. W dzisiejszych kategoriach „postępu” powinien zakończyć kadencję jako zwycięski bohater. Tymczasem zostawił Amerykę zupełnie zrujnowaną, pogrążoną w najdłuższym i najdotkliwszym kryzysie w dziejach.

czytaj dalej
czytaj dalej

Rothbard: Ocena rządów pani Thatcher

8 maja 2013 Historia gospodarcza Komentarze: 10

Odejście od władzy pani Margaret Thatcher odbyło się w tym samym stylu, w jaki sprawowała rządy — buńczucznym słowom „Żelazna Dama nigdy nie odejdzie” towarzyszył brak jakiegokolwiek działania z jej strony, co w efekcie doprowadziło do jej szybkiej dymisji.

czytaj dalej
czytaj dalej

Rothbard: Widmo pani Thatcher

9 kwietnia 2013 Historia gospodarcza Komentarze: 19

Jedynym rezultatem thatcheryzmu było stłumienie wzrostu gospodarczego oraz spowodowanie, wydawać by się mogło, permanentnej recesji w połączeniu z wysoką stopą bezrobocia. W skrócie thatcheryzm urzeczywistnił jeden z najgorszych makroekonomicznych scenariuszy.

czytaj dalej
czytaj dalej

Gray: Antyczny komunizm w Sparcie

11 marca 2013 Historia gospodarcza Komentarze: 0

Pytanie, w którym momencie można mówić o początku historii socjalizmu, może być okazją do gorącej dyskusji. O tym, że elementy socjalizmu występowały w życiu publicznym przed nadejściem czasów współczesnych, świadczyć może chociażby ustrój Sparty. Nawet jeśli „socjalizm” antyku nie może, na swój sposób, rościć sobie prawa do bycia integralną częścią historii socjalizmu, jego przedstawiciele wymagają uwagi jako inspiratorzy socjalizmu w dużo późniejszych czasach.

czytaj dalej
czytaj dalej

Rothbard: Cel rządu w kolonii Plymouth

25 września 2012 Historia polityki Komentarze: 0

Religia była jedną z głównych cech odróżniających północne i południowe kolonie. Na południu dominował założony przez państwo Kościół anglikański, a w północnych koloniach osiedlali się członkowie kościołów rozłamowych. Rozłamowcy przybyli do Ameryki głównie dlatego, że pragnęli utworzyć wspólnoty, w których mogliby swobodnie praktykować swoje wierzenia. Sformowany przez nich rząd nie był jednak gestem niezależności od Anglii, lecz miał na celu utrzymanie kontroli nad niepokornymi kolonistami.

czytaj dalej
czytaj dalej

Earle: Powstanie Comuneros i płynąca z niego nauka

27 marca 2012 Historia polityki Komentarze: 2

Niemalże zapomniany bunt Comuneros jest opisywany (a często w ogóle pomijany) w podręcznikach historii jako pomniejsze powstanie poddanych Królestwa Kastylii przeciwko monarchii w początkach szesnastego stulecia. Jednakże, po bliższym zbadaniu ten historyczny epizod aż kipi od teoretycznych wskazówek i ostrzeżeń dla austrolibertarian, niosąc wielkie znaczenie — zarówno w teoretycznym, jak i pragmatycznym wymiarze.

czytaj dalej
czytaj dalej

Mises: Co naziści zapożyczyli od Marksa?

4 listopada 2011 Filozofia polityki Komentarze: 11

Niemieccy nacjonaliści musieli zmierzyć się dokładnie z tym samym problemem, co marksiści. Oni także nie byli w stanie wykazać poprawności własnych twierdzeń ani udowodnić fałszu teorii ekonomii i prakseologii. Schronili się więc pod dachem polilogizmu, przygotowanego dla nich przez marksistów.

czytaj dalej
czytaj dalej

Mises: Historia liberalizmu niemieckiego i korzenie nazizmu

16 października 2010 Historia polityki Komentarze: 0

Niemiecki liberalizm nie osiągnął w XIX wieku wpływów, które umożliwiłyby przeprowadzenie gruntownych reform. Z jednej strony musiał walczyć z ciągle silnym absolutyzmem i siłami starego porządku, z drugiej strony coraz większe poparcie zaczęły zdobywać tendencje etatystyczne.

czytaj dalej
czytaj dalej