Sieroń i Toboła-Pertkiewicz o powieści Henry’ego Hazlitta pt. Cofnięcie czasu

25 listopada 2011 Recenzje Komentarze: 5

Hazlitt pragnął przekazać niezwykle ważne treści w łatwiejszej formie niż opasłe traktaty ekonomiczne — tak, aby dotarły do szerszego grona czytelników. Czy mu się to udało?

czytaj dalej
czytaj dalej

Nowacki: Recenzja Istoty amerykańskiego sukcesu Gareta Garetta

11 października 2011 Historia myśli ekonomicznej Komentarze: 0

Z Istoty amerykańskiego sukcesu czytelnik nie dowie się wiele o ekonomii. Książka ta jest natomiast cenna jako opowieść o związkach psychiki ludzkiej z działalnością gospodarczą, a także jako świadectwo ewolucji poglądów autora.

czytaj dalej
czytaj dalej

Woźniak: Recenzja Istoty amerykańskiego sukcesu Gareta Garetta

11 października 2011 Historia gospodarcza Komentarze: 1

Książka Gareta Garetta Istota amerykańskiego sukcesu (The American Omen) to niezwykle interesujące studium, łączące zagadnienia spotykane w różnych podręcznikach dotyczących wzrostu gospodarczego, zarządzania, podziału dochodów, przedsiębiorczości, czy społecznej odpowiedzialności biznesu.

czytaj dalej
czytaj dalej