Jakub Mitura: Teoria konstytucji w ujęciu Szkoły Austriackiej

8 października 2011 Prace Dyplomowe Komentarze: 1

Przedstawiamy pracę magisterską Jakuba Mitury „Teoria konstytucji w ujęciu Szkoły Austriackiej”, która powstała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a napisana została pod kierunkiem prof. Pasquale Policastro.

czytaj dalej
czytaj dalej

Popek: Globalizacja i jej uwarunkowania w świetle poglądów współczesnych teoretyków

16 lipca 2011 Ekonomia międzynarodowa Komentarze: 1

Prezentujemy pracę licencjacką Daniela Popka, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Józefa Soroki, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor dokonał przeglądu filozoficznych, społeczno-kulturowych i ekonomicznych uwarunkowań procesów globalizacji, odwołując się m.in. do refleksji F.A. Hayeka, M.N. Rothbarda na temat filozofii polityki oraz do dorobku austriackiej szkoły ekonomii.

czytaj dalej
czytaj dalej

Bogdanowicz – Japoński kryzys lat 90. z perspektywy austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego

10 lipca 2011 Cykle koniunkturalne Komentarze: 0

Prezentujemy pracę licencjacką Dariusza Bogdanowicza, napisaną pod kierunkiem dr. Dawida Piątka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor przeanalizował kryzys gospodarczy w Japonii, używając austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego.

czytaj dalej
czytaj dalej

Gozdera: Odwrócona krzywa dochodowości jako predykator recesji w gospodarce

11 marca 2011 Prace Dyplomowe Komentarze: 7

Mamy przyjemność zaprezentować pracę Michała Gozdera na temat odwróconej krzywej dochodowości. Autor, starając odpowiedzieć się na pytanie, czy analiza sytuacji odwrócenia krzywej dochodowości może służyć do przewidywania recesji, analizuje także koncepcje ekonomistów austriackich. Zapraszamy do lektury.

czytaj dalej
czytaj dalej

Modrzejewski: Teoria denacjonalizacji pieniądza

8 lutego 2011 Konkurencja walut Komentarze: 49

Opisana przez Hayeka w książce Denationalisation of Money oraz kilku artykułach teoria denacjonalizacji pieniądza jest jedną z najbardziej rewolucyjnych koncepcji we współczesnej ekonomii. U jej podstaw legło przekonanie, że tradycyjny system pieniężny, w którym państwo ma monopol na emisję pieniądza, nie jest w stanie dostarczyć społeczeństwu stabilnego środka wymiany, który utrzymywałby stałą siłę nabywczą i którego podażą nie można by manipulować. Jak konstatuje Hayek, do zapewnienia „dobrego” pieniądza niezbędne jest zatem zniesienie monopolu państwa na emisję pieniądza i wprowadzenie konkurencji na rynku walut.

czytaj dalej
czytaj dalej

Jaskulski: Rachunek Dochodu Narodowego a Pozostały Produkt Prywatny na przykładzie gospodarki Polski w latach 1995-2007

22 kwietnia 2010 Prace Dyplomowe Komentarze: 7

Prezentujemy pracę dyplomową autorstwa Dominika Jaskulskiego na temat koncepcji Pozostałego Produktu Prywatnego M.N.Rothbarda. Zapraszamy do działu Prace dyplomowe, gdzie znaleźć można więcej tekstów  dotyczących austriackiej szkoły ekonomii oraz wolnego rynku. Zachęcamy studentów do pisania prac dyplomowych o podobnej tematyce i zapraszamy do ich nadsyłania.

czytaj dalej
czytaj dalej

Rudowski: Poglądy M.N. Rothbarda na temat pieniądza i bankowości

2 lutego 2010 Prace Dyplomowe Komentarze: 12

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną pracą magisterską na mises.pl. Rafał Rudowski, absolwent SGH, prezentuje poglądy M.N.Rothbarda na temat pieniądza i bankowości.

czytaj dalej
czytaj dalej

Pawęta: Timing of Investments on the Polish Stock Exchange in Accordance with the Economic Cycle

2 stycznia 2010 Prace Dyplomowe Komentarze: 0

Zapraszamy do zapoznania się z pracą magisterską Bartosza Pawęty: Timing of Investments on the Polish Stock Exchange in Accordance with the Economic Cycle. Autor porusza w niej kwestię cykli koniunkturalnych i giełdowych; opisuje ich przyczyny i przebieg na podstawie różnych teorii ekonomicznych - w tym także z perspektywy austriackiej szkoły ekonomii.

czytaj dalej
czytaj dalej

Wojtyszyn: Państwo w koncepcjach Ayn Rand, Roberta Nozicka i Murraya Newtona Rothbarda

4 grudnia 2009 Filozofia polityki Komentarze: 4

Zapraszamy do zapoznania się z pracą magisterską Radosława Wojtyszyna: "Państwo w koncepcjach Ayn Rand, Roberta Nozicka i Murraya Newtona Rothbarda".

czytaj dalej
czytaj dalej

Boruszewski: Krytyka socjalizmu i interwencjonizmu Ludwiga von Misesa

4 listopada 2009 Prace Dyplomowe Komentarze: 0

Zapraszamy do zapoznania się z pracą magisterską Krzysztofa Boruszewskiego "Krytyka socjalizmu i interwencjonizmu Ludwiga von Misesa".

czytaj dalej
czytaj dalej
Nasi darczyńcy