Arent: Analiza kryzysów finansowych w Stanach Zjednoczonych z 1837 i 1907 roku

17 lutego 2014 Cykle koniunkturalne Komentarze: 0

Głównym celem analizy jest doszukanie się źródeł kryzysów z 1837 i 1907 r. poprzez zastosowanie narzędzi wypracowanych przez austriacką szkołę ekonomii.

czytaj dalej
czytaj dalej

Cyrzan: Perspektywa powrotu do standardu złota Stanów Zjednoczonych Ameryki w kontekście kryzysu z 2007 roku

3 lutego 2014 Pieniądz Komentarze: 2

Głównym celem pracy jest analiza historii standardu złota w USA oraz rozważenie możliwości powrotu do tego systemu monetarnego. Istotne jest również zbadanie jaki wpływ na wystąpienie Wielkiego Kryzysu w latach 1929 – 33, na jego długość oraz skalę miał parytet złota. Ponadto niezbędnym wydaje się przedstawienie środowisk popierających powrót do standardu złota oraz ich znaczenia w amerykańskim życiu publicznym.

czytaj dalej
czytaj dalej

Wójcik: Obrona liberalnej doktryny gospodarczej. Myśl polityczna Ludwiga von Misesa oraz Friedricha A. von Hayeka.

5 lipca 2013 Prace Dyplomowe Komentarze: 2

Napisana przeze mnie praca skupia się na jednym z nurtów politycznych - liberalizmie. Praca przedstawia rozwiązania liberalne jakie proponowali dwaj myśliciele: Ludwig von Mises i Friedrich August von Hayek. Celem pracy jest ukazanie jak idea liberalna wprzęgnięta została w całościową wizję społeczeństwa ze szczególnym wskazaniem na rolę jednostki w tworzeniu obszaru wolności. Pierwszy rozdział pracy przedstawia założenia myśli liberalnej, jej rozwój i najważniejsze cechy. W kolejnych rozdziałach opisane zostały najważniejsze wartości jakie reprezentowali obaj liberałowie: ich dzieła i idee.

czytaj dalej
czytaj dalej

Małkowski: Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa

29 maja 2013 Prace Dyplomowe Komentarze: 0

Praca rekonstruuje wizję homo oeconomicus, jaką w swoich pracach nakreślił Ludwig von Mises. Pokazane zostało, jak funkcjonuje ona w otoczeniu gospodarczo-instytucjonalnym, dokonując racjonalnych wyborów pomimo niedoskonałości swojego aparatu poznawczego. Z analizy bibliografii autora wyłoniła się także sylwetka człowieka nierynkowego, różniącego się od jednostki ekonomicznej motywacjami do działania oraz sposobami osiągania zamierzonego celu. Zestawienie powyższych skrajnych modeli zachowań ludzkich pozwoliło to na pokazanie niekonsekwencji Misesa w analizowaniu działania pod kątem racjonalności.

czytaj dalej
czytaj dalej

Kołacki: Szkoła subiektywistyczna i marginalistyczna w Ekonomii wobec problemu państwa. Poglądy Ludwiga von Misesa i Adama Heydla

3 października 2012 Prace Dyplomowe Komentarze: 1

Miło nam poinformować, że projekt wydania dzieł Adama Heydla zaowocował już pracą dyplomową. Krzysztof Kołacki, który pomagał przy edycji dzieł Heydla, napisał pracę licencjacką Szkoła subiektywistyczna i marginalistyczna w Ekonomii wobec problemu państwa. Poglądy Ludwiga von Misesa i Adama Heydla.

czytaj dalej
czytaj dalej

Jaeger: Rola banków centralnych w historii Stanów Zjednoczonych w kontekście austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego

17 marca 2012 Prace Dyplomowe Komentarze: 3

Grzegorz Jaeger, praktykant w redakcji mises.pl w 2010 roku oraz członek KASE Opole, napisał na Uniwersytecie Opolskim pracę licencjacką pod kierunkiem dr Agnieszki Bobrowskiej. Praca poświęcona jest historii bankowości centralnej w Stanach Zjednoczonych i wpływie amerykańskich banków centralnych na stabilność gospodarczą.

czytaj dalej
czytaj dalej

Sieroń: Funkcje przedsiębiorcy w gospodarce rynkowej

19 listopada 2011 Prace Dyplomowe Komentarze: 4

Przedstawiamy kolejną austriacką pracę dyplomową. Arkadiusz Sieroń, członek redakcji mises.pl, napisał pod opieką dr. hab. Jacka Prokopa, prof. SGH, pracę licencjacką o funkcjach przedsiębiorcy w gospodarce rynkowej.

czytaj dalej
czytaj dalej

Jakub Mitura: Teoria konstytucji w ujęciu Szkoły Austriackiej

8 października 2011 Prace Dyplomowe Komentarze: 1

Przedstawiamy pracę magisterską Jakuba Mitury „Teoria konstytucji w ujęciu Szkoły Austriackiej”, która powstała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a napisana została pod kierunkiem prof. Pasquale Policastro.

czytaj dalej
czytaj dalej

Popek: Globalizacja i jej uwarunkowania w świetle poglądów współczesnych teoretyków

16 lipca 2011 Ekonomia międzynarodowa Komentarze: 1

Prezentujemy pracę licencjacką Daniela Popka, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Józefa Soroki, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor dokonał przeglądu filozoficznych, społeczno-kulturowych i ekonomicznych uwarunkowań procesów globalizacji, odwołując się m.in. do refleksji F.A. Hayeka, M.N. Rothbarda na temat filozofii polityki oraz do dorobku austriackiej szkoły ekonomii.

czytaj dalej
czytaj dalej

Bogdanowicz – Japoński kryzys lat 90. z perspektywy austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego

10 lipca 2011 Cykle koniunkturalne Komentarze: 0

Prezentujemy pracę licencjacką Dariusza Bogdanowicza, napisaną pod kierunkiem dr. Dawida Piątka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor przeanalizował kryzys gospodarczy w Japonii, używając austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego.

czytaj dalej
czytaj dalej
Podnieśmy stopę wsparcia!
KRS: 0000174572
 
KRS: 0000174572