W przygotowaniu:

Michael Huemer

Problem władzy politycznej. O przymusie i posłuszeństwie

Michael Huemer jest profesorem filozofii Uniwersytetu Colorado Boulder. Huemer jest zwolennikiem intuicjonizmu etycznego – przekonuje, że powinniśmy móc wyprowadzić swoje przekonania moralne z prostych intuicji etycznych wspólnych dla większości ludzi, których znamy. Huemer stosuje to podejście do pytania, czy możemy uzasadnić istnieje państwa. Tej kwestii poświęcona jest książka Huemera "Problem władzy politycznej. O przymusie i posłuszeństwie". W pierwszej części książki Huemer szczegółowo przygląda się popularnym w filozofii próbom uzasadnienia państwa, np. teoriom Johna Rawlsa. Huemer metodycznie podważa rozumowania Rawlsa i przekonuje, że temu filozofowi jak i innym myślicielom nie udało się stworzyć dobrego uzasadnienia dla istnienia państwowych instytucji. W drugiej części książki Huemer, sięgając do dorobku innych nauk – psychologii społecznej czy stosunków międzynarodowych – kreśli realistyczną i optymistyczną wizję społeczeństwa, które mogłoby żyć bez władzy politycznej.

Wesprzyj wydanie

Jörg Guido Hülsmann

Mises. Ostatni rycerz liberalizmu, t. I i II

Książka "Mises. Ostatni rycerz liberalizmu" jest najpełniejszym przedstawieniem życia i twórczości Ludwiga von Misesa. Od swojego wydania w 2007 roku praca Jörga Guido Hülsmanna jest najlepszym opracowaniem dorobku Misesa, znakomicie ukazującym miejsce szkoły austriackiej w historii ekonomii i początki ruchu wolnościowego po II wojnie światowej. Hülsmann łączy w sobie kilka cech, które są niezbędne, by rzetelnie i kompleksowo opisać życie i dorobek Ludwiga von Mises. Po pierwsze, sam jest świetnym ekonomistą: potrafi dostrzegać niuanse myśli opisywanej postaci. Po drugie, jest poliglotą, dzięki czemu mógł przebadać pisma Misesa z różnych stadiów jego twórczości. Po trzecie, Hülsmann jest niezwykle pracowitym i skrupulatnym historykiem. Pisząc "Ostatniego rycerza" wykorzystał bogaty zasób źródłowy, by odkryć wiele nieznanych wątków w życiu Misesa i lepiej zrozumieć decyzje, które podejmował austriacki ekonomista. Z racji swojej objętości książka zostanie wydana w dwóch tomach.

Wesprzyj wydanie

Wydane książki:

ibe-ksiazka1

Ludwig von Mises

Rząd wszechmogący. Narodziny państwa totalnego i wojny totalnej

Zamów
ibe-ksiazka1

Deirdre Nansen McCloseky

Burżuazyjna godność. Dlaczego ekonomia nie potrafi wyjaśnić współczesnego świata?

Zamów
ibe-ksiazka1

Murray Newton Rothbard

Ekonomia wolnego rynku

Zamów
ibe-ksiazka1

Eugen von Böhm-Bawerk; Ludwig von Mises; Murray Rothbard

Marskizm. Krytyka

Zamów
ibe-ksiazka1

Murray Newton Rothbard

Ekonomiczny punkt widzenia

Zamów
ibe-ksiazka1

Ludwig von Mises

Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii

Zamów
ibe-ksiazka1

Henry Hazlitt

Ekonomia w jednej lekcji

Zamów
ibe-ksiazka1

Friedrich August von Hayek

Pieniądz i kryzysy

Zamów
ibe-ksiazka1

Adam Heydel

Dzieła zebrane t. I i II

Zamów
ibe-ksiazka1

Ludwig von Mises

Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie

Zamów
ibe-ksiazka1

Jesús Huerta de Soto

Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne

Zamów
ibe-ksiazka1

Jesús Huerta de Soto

Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza

Zamów
ibe-ksiazka1

Murray Newton Rothbard

Wielki Kryzys w Ameryce

Zamów
ibe-ksiazka1

Robert P. Murphy

Niepoprawny politycznie przewodnik po kapitalizmie

Zamów
ibe-ksiazka1

Hans-Hermann Hoppe

Teoria socjalizmu i kapitalizmu

Zamów
ibe-ksiazka1

Radosław Wojtyszyn

Anty-Lewiatan. Doktryna polityczna i prawna Murraya Newtona Rothbarda

Zamów
ibe-ksiazka1

Nicolai J. Foss; Peter G. Klein

Organizowanie działania przedsiębiorczego. Nowe spojrzenie na firmę

Zamów
ibe-ksiazka1

Jörg Guido Hülsmann

Etyka produkcji pieniądza

Zamów
ibe-ksiazka1

Mateusz Machaj

Kapitalizm, socjalizm i prawa własności

Zamów
ibe-ksiazka1

Philipp Bagus

Tragedia euro

Zamów
ibe-ksiazka1

red. Llewellyn Rockwell

Austriacy o standardzie złota

Zamów
ibe-ksiazka1

red. Mateusz Machaj

Pod prąd głównego nurtu ekonomii

Zamów
ibe-ksiazka1

Ludwig von Mises

Teoria a historia. Interpretacja procesów społeczno-gospodarczych

Zamów