Władze

Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa

 

Fundator

Mateusz Machaj
Fundator Instytutu Misesa

 

Zarząd

Zarząd podejmuje kluczowe decyzje dotyczące działalności Fundacji.


Mikołaj Pisarski
Prezes Zarządu
mikolaj.pisarski@mises.pl

Mateusz Benedyk
Członek Zarządu i Dyrektor Generalny
mateusz.benedyk@mises.pl
Stanisław Kwiatkowski
Stanisław Kwiatkowski
Członek Zarządu
stanislaw.kwiatkowski@mises.pl
Arkadiusz Sieroń
Arkadiusz Sieroń
Członek Zarządu
arkadiusz.sieron@mises.pl

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.


Dariusz Szumiło
Szymon Chrupczalski
Szymon Chrupczalski
Tomasz Tarczyński
Tomasz Tarczyński
Łukasz Szostak
Łukasz Szostak

 

Rada Naukowa

Rada Naukowa opiniuje oraz proponuje projekty badań naukowych”, publikacji, programów edukacyjnych oraz innych działań Fundacji związanych z realizacją jej celów statutowych, a także reprezentuje naukowo Fundację na forum publicznym.

Robert Ciborowski
Prof. Robert Ciborowski
Podnieśmy stopę wsparcia!
KRS: 0000174572
 
KRS: 0000174572