Regulamin Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii

I. Cele i zasady działania
1. Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii (KASE) to grupa ludzi, która spotyka się regularnie, by pogłębiać swoją wiedzę o ekonomii, zwłaszcza w duchu austriackiej szkoły ekonomii.
2. KASE działa pod patronatem Instytutu Misesa. Instytut promuje działania klubów i udostępnia im stronę internetową austriacy.pl oraz kanał na YouTube (http://www.youtube.com/user/KlubyASE) do informowania o działalności KASE i dokumentowania ich osiągnięć.
3. Kluby są organizacjami apolitycznymi i nie mogą angażować się w działalność polityczną, promować partii politycznych czy organizować spotkań mających charakter propagandy politycznej lub na które zapraszani są czynni politycy jako referenci.
4. KASE skupiają się na organizowaniu spotkań, które w szczególności mogą mieć dwojaki schemat:
a) wybrany prelegent prezentuje referat (najlepiej nie dłuższy niż 45 minut), po którym następuje dyskusja.
b) na spotkanie ogłoszona jest lektura, którą powinni przeczytać uczestnicy spotkania. Spotkanie polega na dyskusji nad tekstem prowadzonej przez wybraną osobę.
5. KASE mogą współorganizować wydarzenia związane z edukacją ekonomiczną, nawet jeśli poglądy prezentowane na tych spotkaniach nie są zgodne z tezami austriackiej szkoły ekonomii.
6. Spotkania KASE powinny być rejestrowane w formie audio lub wideo. Filmy i nagrania audio ze spotkań lub odnośniki do nich należy umieszczać na stronie internetowej klubu. Nagrania spotkań nie powinny być umieszczane na prywatnych kanałach (np. na YouTube). Do tego celu powinny służyć oficjalne kanały danego KASE lub całej sieci Klubów. Prowadzący spotkanie powinien poinformować uczestników, że wykład/dyskusja są rejestrowane.
7. Zaleca się, żeby przynajmniej połowa spotkań w ciągu roku dotyczyła zagadnień ściśle związanych z teorią ekonomii.

II. Kwestie formalne
8. Instytut Misesa powołuje KASE na wniosek przynajmniej trzech osób, które chcą założyć klub i konsultacji planu podstawowej działalności Klubu z koordynatorem.
9. Instytut Misesa nominuje i odwołuje szefów KASE. Instytut Misesa może także postanowić o likwidacji (lub zawieszeniu) KASE, w szczególności w razie nieprzestrzegania któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu czy braku aktywności Klubu.
10. Działalność w Klubie jest dobrowolna i nieodpłatna.
11. Za członka KASE uważa się osobę, która regularnie przychodzi na spotkania Klubu, poczuwa się do związku z Klubem. W razie wąpltiwości formalnie członkostwo w Klubie potwierdza szef lokalnego KASE.

III. Obowiązki i prawa członków KASE
12. Szef KASE odpowiada za działania Klubu, w tym za przedmioty i prawa przekazane Klubowi przez Instytut Misesa, oraz zdaje sprawozdanie z działalności Klubu dwa razy w roku, na koniec lutego i czerwca.
13. Szef KASE regularnie organizuje spotkania KASE, informując o nich wcześniej na portalu austriacy.pl, oraz rejestruje je w formie audio lub video. Zapisane nagrania umieszcza następnie na wspomnianym portalu oraz na kanale KASE na YouTube.
14. Na początku każdego spotkania KASE organizatorzy powinni poinformować, że jest to spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii pod patronatem Instytutu Misesa. Do obowiązków organizatorów należy też poinformowanie uczestników o adresach stron austriacy.pl oraz mises.pl.
15. KASE muszą używać swojego rollupu na spotkaniach, które organizują (jeśli takie rollupy posiadają). Roll–upów KASE nie można wykorzystywać na wydarzeniach o charakterze politycznym.
16. W przypadku współorganizowania spotkań z innymi organizacjami przy prowadzeniu działalności marketingowej powinno być wykorzystywane logo i nazwa KASE. Logo KASE należy wykorzystywać graficznie zgodnie z księgą znaku (http://mises.pl/wp-content/uploads/2014/06/Ksi%C4%99ga-znaku-KASE.pdf).
17. Szef KASE i członkowie Klubów zobowiązani są do dbania o dobre imię Klubu oraz Instytutu Misesa.
18. Aktywnym członkom KASE przyznaje się punkty za określoną działalność, które mogą być następnie wykorzystane do osiągnięcia korzyści wyznaczonych przez Instytut.

IV. Relacje pomiędzy Instytutem Misesa a KASE
19. Kluby działają samodzielnie, ale pod patronatem Instytutu Misesa, który jest właścicielem marki Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii.
20. Jeśli przedstawiciele KASE są zapraszani do mediów, to powinni przedstawiać się jako reprezentanci KASE, a nie Instytutu Misesa. Wypowiadając się jako członkowie KASE, należy unikać rozmów o bieżącej sytuacji politycznej.
21. Instytut Misesa wspiera Kluby merytorycznie oraz finansowo.
22. Przedmioty i prawa przekazane na rzecz Klubu ASE przez Instytut Misesa lub osoby trzecie pozostają w pełnej dyspozycji Klubu ASE. W przypadku rozwiązania Klubu przekazane przedmioty i prawa przechodzą na własność Instytutu Misesa, a Szef Klubu traci dostęp do kanałów informatycznych (w tym profilu facebookowego Klubu) Instytutu Misesa.
23. Za nadzór nad Klubami oraz kontakty pomiędzy Klubami a Instytutem Misesa odpowiada osoba wyznaczona przez zarząd Instytutu.
24. Z wszelakimi pytaniami i problemami związanymi z funkcjonowaniem KASE należy zwracać się na adres przemyslaw.rapka@mises.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cytat:
  • Niechęć do standardu złota wynika z przesądu, że wszechmocny rząd jest w stanie stworzyć bogactwo ze zwykłych kawałków papieru. Ludwig von Mises
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W maju wsparli nas:
Pan Neil Abragimowicz
Pan Dominik Aromiński
Pan Marcin Bałazy
Pan Adam Banys
Pan Bartosz Baranowski
Pan Marek Barciński
Pan Bartosz Bartoszko
Pan Michał Basiński
Pan Kamil Becmer
Pan Konrad Berkowicz
Pan Marek Bernaciak
Pan Wojciech Bielecki
Pan Bartosz Biernacki
Pan Sebastian Bigos
Pan Artur Tadeusz Birczyński
Pan Karol Bisewski
Pan Arkadiusz Bodura
Pan Tomasz Boguszewski
Pan Rafał Boniecki
Pan Tomasz Borkowski
Pani Dominika Buczek
Pan Arkadiusz Bykowski
Pan Marceli Chałubiński
Pan Robert Ciborowski
Pan Artur Czerwiński
Pan Marcin Dabkus
Pan Wojciech Dąbek
Pan Kamil Deleżuch
Pan Marcin Dengus
Pan Michał Dębowski
Pan Tomasz Dorau
Pan Stanisław Duda
Pan Tomasz Dworowy
Pan Gniewomir Dziadek
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Eugeniusz Flibrant
Pan Jarosław Garbowski
Pan Grzegorz Gawinowski
Pan Marek Gazda
Pan Łukasz Gąsowski
Pan Hubert Gebler
Pan Marcin Głombica
Pan Marcin Gmaj
Pan Adrian Gołosz
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Maciej Gorzelak
Pan Daniel Góra
Pan Karol Grodzicki
Pan Stanisław Gruszka
Pan Jarosław Grycz
Pan Mariusz Grzebielucha
Pan Kamil Grzebyta
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Jacek Hecht
Pan Andrzej Heydel
Pan Patryk Hołub
Pan Tomasz Hrycyna
Pan Stanisław Hyrnik
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Robert Iwaszkiewicz
Pan Marcin Jaczewski
Pan Bartosz Jakusz
Pan Mirosław Janisz
Pan Konrad Janiec
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Bartosz Jezierski
Pan Wojciech Jodłowski
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Dariusz Kabarciński
Pan Krzysztof Karp
Pan Paweł Kasprowicz
Pan Michał Kawa
Pan Piotr Kazimierski
Pan Rafał Kensy
Pan Michał Klich
Pan Tomasz Kłosiński
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Tadeusz Kominek
Pan Kamil Kopeć
Pan Jan Kosmala
Pan Tomasz Kowalczewski
Pan Rafał Kowalczyk
Pan Marcin Kowalewski
Pan Bartosz Kowalski
Pan Michał Kozar
Pan Antoni Kozielewski
Pan Andrzej Koźlik
Pan Daniel Marcin Krawieczyński
Pani Joanna Kruk
Pan Karol Krzysiak
Państwo Agnieszka i Łukasz Krzymowscy
Pan Mateusz Kućka
Pan Wojciech Kukla
Pan Tomasz Kułaga
Pan Marcin Kurzeja
Pan Mateusz Kuska
Pan Witold Kwaśnicki
Pan Stanisław Kwiatkowski
Pan Szymon Loduchowski
Pan Maciej Lorenc
Pan Paweł Łagowski
Pan Adrian Łazarski
Pan Adrian Łukasik
Pan Mateusz Łukomski
Pan Jerzy Machowski
Pan Paweł Majdan
Pan Gracjan A. Majewski
Pan Tadeusz Malinowski
Pan Tomasz Malinowski
Pan Mateusz Małż
Pan Maciej Matwiejczuk
Pan Adam Mazik
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Pan Dawid Megger
Pan Miłosz Mirowski
Pan Paweł Młynarek
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pan Piotr Musielak
Pan Maksym Mydłowski
Pan Błażej Naczyński
Pan Tomasz Netczuk
Pan Łukasz Niedziałek
Pan Konrad Niemotko
Pan Dawid Nowak
Pan Paweł Nowak
Pan Filip Nowicki
Pan Marek Oleszko
Pani Karolina Olszańska
Pan Rafał Opryszczko
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Adam Pajęcki
Pani Maria Papis
Pan Wojciech Peisert
Pan Łukasz Piątkowski
Pan Iwo Pietrala
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pani Agnieszka Płonka
Pan Rafał Podgórski
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Alfred Podstolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Tomasz Polkowski
Pan Andrzej Pondarzewski
Pan Maciej Przepiórka
Pan Artur Puszkarczuk
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Dominik Pytlewski
Pan Michał Rałowski
Pan Jacek Rusiecki
Pan Karol Rzepiela
Pan Jakub Sabała
Pan Michał Sałaban
Pan Mateusz Sawicki
Pan Maciej Seremek
Pan Paweł Sierzupowski
Pan Wojciech Siłko
Pan Jarosław Skoczylas
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Maksymilian Spik
Pan Rafał Staniec
Pan Jan Stasiczak
Pan Piotr Szewc
Pan Władysław Szewc
Pan Łukasz Szostak
Pan Michał Szymanek
Pan Maciej Szymański
Pan Adam Ślązak
Pan Marek Świerk
Pan Jan Maria Talar
Pan Tomasz Trocki
Pan Krzysztof Turowski
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Osman Waroński
Pan Piotr Warzecha
Pan Aleksander Adam Wegner
Pan Marek Wiatroszak
Pan Karol Więckowski
Pan Jacek Wilk
Pan Jakub Wołoszyn
Pan Jacek Wołpiuk
Pan Michał Woźnikiewicz
Pan Paweł Wójtowicz
Pan Piotr Wrotny
Pan Tomasz Wyszogrodzki
Pan Karol Wyszyński
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Karol Zdybel
Pan Jakub Zelek
Pan Marek Zemsta
Pan Andrzej Zientek
Pan Dawid Zięba
Pan Aleksander Żarnowski
Pracownik Santander Bank
Łącznie otrzymaliśmy 29 345,82 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>