Lekcje Ekonomii dla Młodzieży


I. CEL

Lekcje Ekonomii dla Młodzieży (LEM) mają na celu wprowadzenie uczniów liceów w podstawowe, zawsze aktualne (choć niestety rzadko uwzględniane w programach szkolnych) zagadnienia związane z ekonomią (pieniądz, handel, działanie współczesnego systemu bankowego, polityka monetarna, inflacja). Projekt ten jest prowadzony wspólnie ze Stowarzyszeniem Koliber.

II. OPIS

Zajęcia prowadzone są przez współpracowników Instytutu Misesa, członków Stowarzyszenia Koliber i członków lokalnych Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii jako element programu takich przedmiotów jak „podstawy przedsiębiorczości” lub „wiedza o społeczeństwie” za zgodą dyrekcji szkół i nauczycieli przedmiotu. Prowadzący przed przeprowadzeniem zajęć są najpierw szkoleni, tak żeby zapewnić odpowiedni poziom prowadzenia zajęć. w semestrze wiosennym roku szkolnego 2013/2014 dotarliśmy do 21 szkół i ponad 500 uczniów w całej Polsce .

Projekt LEM oprócz znajomości teorii, kładzie nacisk na przygotowanie praktyczne. W zaplanowanych grach, scenach i zadaniach to uczniowie są głównymi bohaterami. Wysoki poziom interakcji jest dla uczniów ciekawą alternatywą dla tradycyjnych lekcji i wielu z uczestników za zainteresowaniem sięga po polecaną literaturę lub zaczyna interesować się działalnością Fundacji.

Obecnie osoby zaangażowane w LEM przeprowadzają 6 lekcji o następującej tematyce:

1. Po co nam ekonomia?

2. O wartości i wymianie

3. Historia i cechy pieniądza

4. System bankowy

5. Podział bogactwa

6. Oszczędzanie

W większości szkół przeprowadzony jest cały cykl lekcyjny, jednak ze względów na ograniczenia czasowe część nauczycieli decyduje się na wybrane tematy. Lekcje opracowane są w sposób pozwalający przeprowadzać je jako cykl, ale nic nie stoi na przeszkodzie by prowadzić je jako niezależne jednostki dydaktyczne. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia 6 lekcji w danej szkole, prowadzący LEM organizują dodatkowe zajęcia dla zainteresowanych uczniów.

Poradnik dla prowadzących i nauczycieli:

W III edycji projektu (2015/16) w Warszawie i Gdańsku realizujemy go wspólnie z firmą Deloitte.

 

III. JAK POMÓC?

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wsparciem projektu LEM do wpłacania darowizn, które zostaną przeznaczone na:
– przygotowanie materiałów dydaktycznych – lekcje w ramach LEM są interaktywne i nie kojarzą się uczniom z tradycyjnym szkolnym wykładem. Uczniowie często uczestniczą w scenkach, grach i eksperymentach, które przybliżają im zawiłości teorii ekonomii i ułatwiają zapamiętać wiele pojęć.
– przeprowadzenie szkoleń dla prowadzących – w każdym semestrze eksperci Instytutu Misesa przygotowują prowadzących lekcje do pracy w szkole. Lekcje pokazowe przeprowadzane są w Warszawie i transmitowane online do wszystkich zainteresowanych.
-Promocja projektu w instytucjach oświatowych – w 2014 r. LEM promowane były na konferencjach i zjazdach nauczycieli przedsiębiorczości.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: ekonomiadlamlodziezy.pl
Osoby zainteresowane zdobyciem doświadczenia pedagogicznego poprzez prowadzenie zajęć w ramach LEM znajdą potrzebne informacje na stronie: http://ekonomiadlamlodziezy.pl/zostan-prowadzacym/

 

IV. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROJEKT

Paweł Kot, redaktor naczelny mises.pl, kontakt: kliknij, by zobaczyć e-mail

V. ZDJĘCIA Z PRZEPROWADZONYCH LEKCJI

Zdjęcia z lekcji w IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tarnowie (lekcja 3. i 4. – pieniądz i bankowość), marzec 2014.

1001930_1477037939180915_343564280_n

10155132_1477037992514243_315419192_n

1901787_1477038012514241_262640656_n

1900007_1477037962514246_1196226177_n

 

Poprzednikiem projektu Lekcje Ekonomii dla Młodzieży był w Instytucie Misesa zakończony już projekt Lekcje Ekonomii, oto kilka archiwalnych zdjęć:

Lekcja w LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, 28.11.2008; temat: Pieniądz

Czy ktoś wie, co to jest pieniądz?


Olgierd Sroczyński i Szymon Chrupczalski to dwuosobowy nauczyciel doskonały.


Przyjrzyjmy się z bliska złotej monecie.


Tak krąży pieniądz (w klasie).


Bohater lekcji z bliska.


Dyskusja:Ile pieniędzy potrzeba w gospodarce? Jaką rezerwę powinny utrzymywać banki?


Kiedy była mowa o walucie Zimbabwe, na tablicy pojawiło się dużo zer.

Lekcja w LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, 17.10.2008
Podnieśmy stopę wsparcia!
KRS: 0000174572
 
KRS: 0000174572