Letnie Seminarium Austriackie 2010

Letnie Seminarium Austriackie 2010
GRANICE I EFEKTYWNOŚĆ WOLNEGO RYNKU
Warsztaty nauczycielskie „Lekcje ekonomii” 2010

Radziejowice k/Warszawy
10-12 września 2010

Letnie Seminaria Austriackie to okazja do spotkania się entuzjastów szkoły austriackiej w szerszym gronie oraz rzadka możliwość osobistego kontaktu z najlepszymi w Polsce znawcami teorii austriackiej. Przede wszystkim jednak Seminaria mają stanowić ważne ogniwo w programie samokształcenia, jaki proponujemy wszystkim, którzy interesują się szkołą austriacką i chcieliby systematycznie poszerzać swoją wiedzę na jej temat.

Zagadnienie granic wolnego rynku to temat, który powraca w dyskusjach ekonomistów, polityków i publicystów. Odżywa zwłaszcza w okresach zaburzeń w gospodarce, takich jak kryzysy. Towarzyszy sporom naukowców dotyczącym różnych procesów ogólnoświatowych oraz roli rynku i czynników pozarynkowych w ich kształtowaniu. Wśród tych procesów można wymienić: zmiany klimatu, finanse międzynarodowe, zmiany demograficzne, rozwój instytucji ponadnarodowych, zmiany funkcji przedsiębiorców.

Tegorocznemu Seminarium będzie towarzyszyć odrębny program warsztatów nauczycielskich dla tych, którzy chcieliby przekazywać efektywnie wiedzę dotyczącą ekonomii austriackiej uczniom i studentom. Warsztaty odbędą się bezpośrednio przed Seminarium. Można wziąć udział w samych warsztatach lub w samym Seminarium, ale zachęcamy do udziału w obu programach.

Uczestnicy Seminarium będą mogli przystąpić do specjalistycznego egzaminu z podstaw teorii ekonomii w ujęciu szkoły austriackiej. Zaliczenie egzaminu umożliwia podjęcie ścisłej współpracy z Instytutem Misesa. Uczestnicy warsztatów nauczycielskich otrzymają certyfikat.

Zapraszamy!
Witold Falkowski, prezes Instytutu Misesa

Prelegenci Seminarium

prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski, kierownik Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, szef Rady Naukowej Instytutu Misesa

dr hab. Ryszard Bugaj, pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

dr Jan Iwanik, ekspert Instytutu Misesa ds. ubezpieczeń, absolwent Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej, pracownik RBS Insurance w Londynie, publicysta

dr Mateusz Machaj, główny ekonomista Instytutu Misesa, specjalista ds. teorii ekonomii, doktor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

mgr Maciej Bitner, specjalista Instytutu Misesa ds. rynków finansowych, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, niezależny publicysta

mgr Szymon Chrupczalski, młodszy ekonomista Instytutu Misesa, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, niezależny publicysta

mgr Juliusz Jabłecki, specjalista Instytutu Misesa ds. bankowości, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego

mgr Jacek Kubisz, Uniwersytet Wrocławski, stały współpracownik Instytutu Misesa, stażysta Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego

mgr Jan Lewiński, współpracownik Instytutu Misesa, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, tłumacz

mgr Karol Pogorzelski, specjalista Instytutu Misesa ds. sektora publicznego, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego

Ben Stafford, dyrektor operacyjny Foundation for Economic Education, USA, gość specjalny Instytutu Misesa

Program III Letniego Seminarium Instytutu Misesa
GRANICE I EFEKTYWNOŚĆ WOLNEGO RYNKU:

1. DZIEŃ – 10.09.2010
13.00–15.00 Rejestracja
15.00–16.00 OBIAD, powitanie
16.15–17.00 Wykład inauguracyjny: Czym jest wolny rynek (Witold Kwaśnicki)
17.00–18.30 Panel dyskusyjny: Czy są sfery, w których rynek nie działa? (Witold Kwaśnicki, Ryszard Bugaj, moderator: Mateusz Machaj)
18.40–19.15 KOLACJA
19.30-21.00 Poczęstunek

2. DZIEŃ – 11.09.2010
08.45–09.25 ŚNIADANIE
09.30–10.45 Teorie irracjonalności i racjonalności systemu finansowego (Maciej Bitner)
10.45–11.00 PRZERWA KAWOWA
11.00–12.15 Where is Waldo; czy bańkę kredytową widać w statystykach monetarnych? (Juliusz Jabłecki)
12.15–13.30 Kirznerowska teoria przedsiębiorcy (Karol Pogorzelski)
14.00–15.00 OBIAD
15.30–16.45 Cykle ubezpieczeniowe i austriacka teoria cyklu koniunkturalnego (Jan Iwanik)
16.45–17.00 PRZERWA KAWOWA
17.00–18.15 Teoria rynków spornych a teoria konkurencji (Mateusz Machaj)
18.30–19.30 KOLACJA
19.45–21.00 Spotkanie z gościem specjalnym (Ben Stafford z Foundation for Economic Education, USA)

3. DZIEŃ – 12.09.2010
08.45–09.25 ŚNIADANIE
10.00–11.15 Niepewność w ekonomii globalnego ocieplenia (Jan Lewiński)
11.15–11.30 PRZERWA KAWOWA
11.30–13.00 Teoremat Coase’a (Jacek Kubisz, Szymon Chrupczalski)
13.05–13.15 Pamiątkowe zdjęcie
13.20–14.20 Sala A: Egzaminy / Sala B: Test końcowy
14.30–15.30 OBIAD
15.30–16.30 Sala A: Egzaminy – cd. / Sala B: Test końcowy
16.30–17.20 Sala A: Egzaminy – cd. / Sala B: Informacja nt. działalności Instytutu (Witold Falkowski)
17.30–18.00 Zakończenie, ogłoszenie stypendystów Instytutu Misesa, rozdanie dyplomów i nagród
18.00–18.30 KOLACJA

Warunki uczestnictwa w Seminarium:

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego online
2. Otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia na adres e-mail z wyliczoną kwotą opłaty
3. Wniesienie opłaty rejestracyjnej 200 zł na konto Instytutu Misesa 62 2130 0004 2001 0253 7975 0003. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
4. Wniesienie opłaty uzupełniającej (z uwzględnieniem ewentualnych rabatów) do dnia 20 lipca 2010

Osoby, które zarejestrują się po 20 lipca (o ile będą dostępne miejsca), wnoszą jednorazowo pełną opłatę w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zgłoszenia.

Opłata normalna za uczestnictwo w LSA 2010 (obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, udział w zajęciach, materiały): 590 zł

Cena z rabatem 10% (60 zł) dla aktywnych członków KASE (udział w minimum 60% spotkań w roku 2009/2010): 530 zł

Cena z rabatem 5% (30 zł) za wczesną rejestrację do 30 czerwca 2010: 560 zł
UWAGA:
Osoby zarejestrowane do 30 czerwca otrzymają oprócz rabatu upominek: torbę lub dwa kubki (do wyboru, odbiór 1. dnia Seminarium). Oferta nie dotyczy osób, które zgłaszają udział wyłącznie w warsztatach nauczycielskich.

Rabaty mogą się sumować. Cena po uwzględnieniu obu rabatów: 500 zł

Opłata za udział w Seminarium bez zakwaterowania (obejmuje wyżywienie, zajęcia, materiały): minus 100 zł od opłaty zasadniczej (po uwzględnieniu ewentualnych rabatów).

Opłata egzaminacyjna dla uczestników, którzy chcą zdawać egzamin Akademii Misesa (egzamin nieobowiązkowy): 20 zł.

Opłata za dojazd specjalnym busem z Warszawy: 30 zł.

Przejdź do formularza rejestracyjnego
Informacja telefoniczna: 22 635 24 38 lub 601 396 020


WARSZTATY NAUCZYCIELSKIE „Lekcje ekonomii”

Radziejowice, piątek 10 września

Warsztaty odbywają się dzięki wsparciu Pana Grzegorza Raczkowskiego – dziękujemy!

Prowadzą:
mgr Olgierd Sroczyński, absolwent Wydziału Filozoficznego UJ i Akademii Pedagogicznej w Krakowie; krajowy koordynator projektu IM „Lekcje ekonomii”, szef Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie, publicysta (artykuły m.in. w „Przeglądzie Oświatowym”, „Estetyce i Krytyce”); współorganizator lekcji ekonomii od 2008 roku w kilkunastu liceach, m.in. w Krakowie, Nowym Sączu, Katowicach

dr Mateusz Machaj, główny ekonomista Instytutu Misesa, doktor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

mgr Szymon Chrupczalski, młodszy ekonomista Instytutu Misesa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, niezależny publicysta

Uczestnicy warsztatów otrzymują specjalny certyfikat.

Program warsztatów
9.30–10.00 Rejestracja
10.00–10.45 Po co ekonomia austriacka w szkole
10.45–11.40 Lekcja I Teoria wartości
11.45 – 12.40 Lekcja II Konkurencja rynkowa i monopol
Przerwa kawowa
12.55 – 13.50 Lekcja III Historia i teoria pieniądza
13.55 – 14.50 Lekcja IV Kryzysy finansowe

Warunki uczestnictwa w warsztatach:
1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego online
2. Otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia na adres e-mail z wyliczoną kwotą opłaty
3. Wniesienie pełnej opłaty 90 zł za udział w warsztatach na konto Instytutu Misesa 62 2130 0004 2001 0253 7975 0003. Opłata może być zwrócona jedynie w szczególnych przypadkach losowych. Osoby, które zgłoszą chęć udziału w warsztatach i Seminarium, wnoszą opłatę łącznie za obie imprezy.

Opłata (90 zł) nie podlega rabatom i jest bezzwrotna.
Opłata za dojazd specjalnym busem z Warszawy: 30 zł.
Przejdź do formularza rejestracyjnego

Zobacz sprawozdanie z LSA 2009.


MECENASI

LogoNBP-PL1
Projekt dofinansowany ze środków NBP


PATRONI MEDIALNI


PATRONAT HONOROWY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *