Letnie Seminarium Austriackie 2009

II LETNIE SEMINARIUM AUSTRIACKIE

Instytutu Misesa (LSA) – Radziejowice

29.08 – 31.08. 2009

1.jpg

Kryzysy gospodarcze i finansowe a teoria makroekonomii

Patron Honorowy: Uniwersytet Łódzki • Patroni merytoryczni: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, • Patroni medialni: mojeopinie.pl, waluty.pl, radio Kampus, Netbird.pl • Sponsorzy: Bahlsen Polska, dobrewina.pl

Letnie Seminaria Austriackie to okazja do spotkania się entuzjastów szkoły austriackiej w szerszym gronie oraz rzadka możliwość osobistego kontaktu z najlepszymi w Polsce znawcami teorii austriackiej. Przede wszystkim jednak Seminaria mają stanowić ważne ogniwo w programie samokształcenia, jaki proponujemy wszystkim, którzy interesują się szkołą austriacką i chcieliby systematycznie poszerzać swoją wiedzę na jej temat.

Program II Seminarium Austriackiego wiąże się z bieżącą sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie. Teoria austriacka to doskonałe narzędzie analizy obecnego zamieszania w sferze gospodarczej i finansowej.

„Kryzys gospodarczy jest wynikiem ułomności rynku i wymaga wzmożonej ingerencji państwa oraz świadczy o konieczności wprowadzenia ściślejszych regulacji w obrocie finansowym” – taki pogląd uważa się za oczywistość. Głoszą go nie tylko publicyści, lecz także luminarze nauki, tacy jak laureaci Nagrody im. Nobla z ekonomi Joseph Stiglitz i Paul Krugman.

Instytut Misesa, zgodnie z duchem austriackiej szkoły ekonomii, nie przyjmuje na wiarę żadnych oczywistości. Przeciwnie, oczywistościom podejrzliwie się przygląda i gruntownie je analizuje. Takiej gruntownej analizie pozornie oczywistych wyjaśnień obecnego kryzysu i recept na jego przezwyciężenie będzie poświęcone tegoroczne II Letnie Seminarium Austriackie Instytutu Misesa w Radziejowicach koło Warszawy w dniach 29-31 sierpnia 2009. W trakcie kilkunastu sesji seminaryjnych uczestnicy będą dyskutować na temat istoty cyklu koniunkturalnego i przyczyn obecnego kryzysu. W zajęciach wezmą udział studenci z całej Polski, naukowcy różnych specjalizacji, a także przedsiębiorcy i publicyści – łącznie około 60 osób.

Seminarium rozpocznie się wykładem szefa Rady Naukowej Instytutu Misesa profesora Witolda Kwaśnickiego z Uniwersytetu Wrocławskiego i dyskusją z udziałem profesora Tadeusza Kowalika, ekonomisty i działacza socjalistycznego. Kolejne sesje, m.in. na temat teorii kapitału, regulacji rynku finansowego, standardu złota, waluty euro, poprowadzą specjaliści Instytutu Misesa i zaproszeni ekonomiści.

Istotnym punktem programu Seminarium będą kilkugodzinne warsztaty nauczycielskie, na których młodzi nauczyciele z Polski i USA pokażą, jak ciekawie uczyć ekonomii w szkołach. W polskim systemie edukacyjnym ekonomia jest traktowana po macoszemu. Instytut Misesa, zgodnie z postulatem swojego patrona Ludwiga von Misesa, stara się upowszechnić wiedzę ekonomiczną w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, dlatego bardzo dba o umiejętność przekazywania tej wiedzy przez współpracowników Instytutu i zwolenników szkoły austriackiej.

Uczestnicy Seminarium będą mogli przystąpić do specjalistycznego egzaminu z podstaw teorii ekonomii w ujęciu szkoły austriackiej. Wielu z nich to członkowie samokształceniowych Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii przy Instytucie Misesa, które od ponad roku działają w kilkunastu ośrodkach.

Witold Falkowski, prezes Instytutu Misesa

Prelegenci:

 1. Prof. Witold Kwaśnicki – kierownik Katedry ogólnej teorii ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim;
 2. Prof. Tadeusz Kowalik – PAN;
 3. Arthur Foulkes – ekonomista i publicysta związany amerykańskim Instytutem Misesa;
 4. Dr Mateusz Machaj – Uniwersytet Wrocławski, specjalista IM w zakresie ekonomii austriackiej
 5. Juliusz Jabłecki – szef zespłu specjalistów IM
 6. Karol Pogorzelski Uniwersytet Warszawski, specjalista IM w zakresie ekonomii sektora publicznego;
 7. Maciej Bitner specjalista IM w zakresie rynków finansowych
 8. Szymon Chrupczalski – ekonomista i prawnik, stały współpracownik Instytutu Misesa
 9. Olgierd Sroczyński – szef KASE Kraków, stały współpracownik Instytutu Misesa
 10. Jacek Kubisz – ekonomista, współpracownik Instytutu Misesa

Program:

I DZIEŃ – 29.08

11.00–13.30 Rejestracja

14.00–14.45 OBIAD, powitanie Honorowych Gości (Witold Falkowski, prezes IM) – jadalnia w pałacu

14.55–15.15 Wystąpienia Honorowych Gości – Nowy Dom Sztuki

15.15–16.00 Wykład inauguracyjny: Makroekonomia i teoria austriacka (prof. Witold Kwaśnicki)

16.00–17.15 Panel dyskusyjny: Kontrowersje wokół kryzysu finansowego i teorii kryzysów (Tadeusz Kowalik, Witold Kwaśnicki, moderator: Mateusz Machaj)

17:15–17:45 PRZERWA KAWOWA

17:45–18:55 Teoria kapitału i teoria makroekonomii (Jacek Kubisz)

19.00–19.45 KOLACJA

20.00–22.00 Poczęstunek – degustacja win

II DZIEŃ – 30.08

07.40–08.50 ŚNIADANIE

08:15–08:45 Test kwalifikacyjny do egzaminu AM

09.00–10.15 Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego (Jacek Kubisz)

10.15–10.30 PRZERWA KAWOWA

10.30–11.45 Mechanizm i przebieg kryzysów bankowych (Maciej Bitner)

12.00–13.15 Regulacje rynku finansowego i przebieg kryzysu 2008 (Juliusz Jabłecki)

13.15–13.30 PRZERWA KAWOWA

13.30–14.45 Czy euro jest dobrym zabezpieczeniem przed kryzysem? (Juliusz Jabłecki)

14.50–15.50 OBIAD

16.10–17.25 Marszem do socjalizmu, czyli aktywna polityka fiskalna, monetarna i regulacyjna (Mateusz Machaj)

17.40–18.55 Cykl koniunkturalny – zjawisko realne czy pieniężne? (Karol Lew Pogorzelski)

19.00–19.45 KOLACJA

20.00–21.00 Teaching Economics to Young Learners (Arthur Foulkes)

III Dzień – 31.08

08.00–08.50 ŚNIADANIE

09.00–10.15 Sala A: Egzaminy AM / Sala B: Warsztaty nauczycielskie (Arthur Foulkes, Olgierd Sroczyński, Szymon Chrupczalski)

10.30–11.45 Sala A: Egzaminy AM / Sala B: Warsztaty nauczycielskie (Olgierd Sroczyński, Szymon Chrupczalski)

11.45–12.00 PRZERWA KAWOWA

12.00–13.15 Austriacka (de)konstrukcja polityki monetarnej (Mateusz Machaj)

13.30–14.30 OBIAD

14.40–15.55 Ekonomia standardu złota a bankowość i pieniądz (Maciej Bitner)

16.00–17.15 Czy metodologia szkoły austriackiej jest wiarygodna? (Karol Pogorzelski)

17.30–18.30 KOLACJA, zakończenie, rozdanie dyplomów, farewell

Warunki uczestnictwa:

 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego online
 2. Otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia na adres e-mail z wyliczoną kwotą opłaty
 3. Wniesienie opłaty rejestracyjnej 200 zł na konto Instytutu Misesa 62 2130 0004 2001 0253 7975 0003. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
 4. Wniesienie opłaty uzupełniającej (z uwzględnieniem ewentualnych rabatów) do dnia 10 lipca 2009

Opłata normalna za uczestnictwo w LSA 2009 (obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, udział w zajęciach, materiały): 580 zł

Cena z rabatem 15% (87 zł) dla aktywnych członków KASE (udział w minimum 60% spotkań w roku 2008/2009): 493 zł

Cena z rabatem 10% (58 zł) za wczesną rejestrację do dnia 29 maja 2009: 522 zł

Rabaty mogą się sumować. Cena po uwzględnieniu obu rabatów: 440 zł

Opłata normalna bez zakwaterowania (obejmuje wyżywienie, udział w zajęciach, materiały): minus 100 zł od opłaty zasadniczej (po uwzględnieniu ewentualnych rabatów).

Opłata egzaminacyjna dla uczestników, którzy chcą zdawać egzamin Akademii Misesa (egzamin nieobowiązkowy): 20 zł.

Przejdź do formularza rejestracyjnego

Informacja telefoniczna: 22 6352438 lub 601 396020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *