Cytaty

Często metaforycznie mówi się o automatycznych i anonimowych siłach, napędzających „mechanizm” rynku. Ludzie używający takich przenośni zapominają o tym, że jedynymi czynnikami, które wpływają na rynek i kształtują ceny, są celowe działania ludzkie. Nie ma żadnego automatyzmu; są tylko ludzie świadomie i zamierzenie dążący do określonych celów. Nie ma żadnych tajemniczych mechanicznych sił; jest tylko ludzka wola usunięcia dyskomfortu. Nie ma żadnej anonimowości; jestem ja i ty, Bill, Joe i cała reszta. A każdy z nas jest jednocześnie producentem i konsumentem.

Człowiek ma tylko jedną broń do walki ze swoimi pomyłkami – własny rozum

Każde zjawisko rynkowe można sprowadzić do konkretnych działań członków rynkowej społeczności.

Wielu ludzi po prostu nie zdaje sobie sprawy z faktu, że jedynym skutkiem protekcjonizmu jest przeniesienie produkcji z miejsc, w których na jednostkę kapitału i włożonej pracy przynosiła większy wytwór, do miejsc, w których dostarcza mniejszy. Czyni ludzi biedniejszymi, nie bogatszymi.

Ekonomia, podobnie jak logika i matematyka, jest wyrazem abstrakcyjnego myślenia.

Ekonomia nie może stać się eksperymentalna ani empiryczna. Ekonomista nie potrzebuje do prowadzenia swoich badań drogiej aparatury. Potrzebuje za to zdolności jasnego myślenia i rozróżniania w całym mrowiu wydarzeń tego, co ważne, od tego, co tylko przypadkowe.

Metodę matematyczną trzeba odrzucić nie tylko ze względu na jej jałowość, lecz dlatego, że jest całkowicie błędna, opiera się na fałszywych założeniach i prowadzi do błędnych wniosków. Rozumowania matematyczne nie zawierają żadnej istotnej treści, a ponadto odwracają myśli od badania rzeczywistych problemów i zaburzają relacje pomiędzy poszczególnymi zjawiskami.

Statystyka jest metodą prezentacji faktów historycznych dotyczących procesu ludzkiego działania i innych związanych z nim istotnych danych. Nie jest ekonomią i nie może stanowić podstawy dla ekonomicznych twierdzeń ani teorii.

W ekonomii nie chodzi o dobra i usługi, ale o działania żyjącego człowieka. Jej celem nie jest roztrząsanie wyimaginowanych konstrukcji myślowych, takich jak równowaga. Jedynym zadaniem ekonomii jest analiza ludzkich działań, analiza procesów
Dziś nawet najbardziej zagorzali etatyści nie mogą zaprzeczyć, że wszystkie rzekome wady wolnej bankowości są niczym w porównaniu z katastrofalnymi skutkami ogromnej inflacji, wywołanej przez uprzywilejowane i kontrolowane przez rząd banki.

Żaden rząd nie bierze dziś pod uwagę programu wolnej bankowości, gdyż żaden rząd nie ma zamiaru zrzekać się tego, co uważa za przydatne źródło dochodu.

Historia może nam powiedzieć o tym, co zdarzyło się w przeszłości. Nie można jednak na tej podstawie twierdzić, że to samo zdarzy się znów w przyszłości.

Społeczeństwo, które wybiera pomiędzy kapitalizmem a socjalizmem, nie wybiera pomiędzy dwoma systemami społecznymi; wybiera pomiędzy społeczną współpracą a dezintegracją.

Filozofia protekcjonizmu to filozofia wojny. Wojny naszych czasów nie są sprzeczne z popularnymi dziś doktrynami ekonomicznymi; przeciwnie, są nieuniknionymi rezultatami konsekwentnego ich stosowania.

Rząd egzekwuje swoje rozporządzenia bijąc, zabijając i wtrącając niepokornych do więzień. Ci, którzy domagają się zwiększenia wymiaru rządowego interwencjonizmu, domagają się zatem zwiększenia przymusu i ograniczenia wolności.

Gdy odbieramy jednostce swobodę decydowania o jej konsumpcji, pozbawiamy ją wszystkich innych swobód.

O ile rząd nie posiada władzy, by przez ingerencję na rynku uczynić ludzi bardziej majętnymi, o tyle może on z pewnością uczynić ich mniej zadowolonymi przez ograniczenie produkcji.

Nie należy pokładać nadziei w traktatach, konferencjach i takich biurokratycznych organizacjach jak Liga Narodów czy ONZ.

Plenipotenci, urzędnicy i eksperci nie odnoszą większych sukcesów w walce z ideologiami. Biurokracja nie jest w stanie okiełznać pragnienia podboju. Do tego potrzebna jest raczej radykalna zmiana ideologii i polityki gospodarczej.

Roboty publiczne nie są dziełem czarodziejskiej różdżki. Są opłacane z funduszy zabranych obywatelom.

Jeśli rząd finansuje roboty publiczne z opodatkowania lub pożyczek zaciągniętych u obywateli, to jego możliwości wydawania pieniędzy i inwestowania rosną, a równie szybko kurczą się możliwości obywateli w tym zakresie.

Jeśli historia mogłaby nas czegokolwiek nauczyć, to tego, że cywilizacja jest nierozerwalnie związana z własnością prywatną.
Państwo może być i często bywało głównym źródłem krzywdy i nieszczęścia.

Rząd jest jedyną organizacją, zdolną wziąć tak przydatny towar jak papier, wylać na niego trochę tuszu i uczynić całkowicie bezwartościowym.

Paradoks planowania polega na tym, że nie można niczego zaplanować, z powodu braku kalkulacji ekonomicznej. To, co nazywa się gospodarką planowaną, nie jest żadną gospodarką.

Standard złota sprawia, że siła nabywcza pieniądza jest niezależna od zmiennych ambicji i doktryn partii politycznych oraz grup nacisku. Nie jest to wadą standardu złota, lecz jego główną zaletą.

Ekonomia zajmuje się fundamentalnymi problemami społeczeństwa; dotyczy każdego i należy do wszystkich. Jest głównym i właściwym studium każdego obywatela.

Najwłaściwszym określeniem człowieka jako różniącego się od innych stworzeń jest: istota rozmyślnie zmagająca się z siłami wrogimi jej życiu.

Ktoś musi określać, co powinno zostać wyprodukowane. Jeśli nie zrobią tego konsumenci przez popyt i podaż na rynku, uczyni to pod przymusem rząd.

Naprawdę, nie ma żadnej istotnej różnicy pomiędzy nieograniczoną władzą państwa demokratycznego, a nieograniczoną władzą autokraty.

(Wybór i tłumaczenie: Juliusz Jabłecki)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *