Adam Heydel – Dzieła zebrane

Przedstawiamy Państwu niepowtarzalną możliwość zostania mecenasem Dzieł zebranych prof. Adama Heydla. Już za niewielką kwotę darowizny Pana / Pani imię i nazwisko może znaleźć się na liście mecenasów wydania na pierwszych kartach książki oraz na stronach www.mises.pl (szczegóły mecenatu, pdf).

Dwa pierwsze tomy Dzieł zebranych są już do kupienia w naszym sklepie, a lista Mecenasów tych tomów jest zamknięta. Prowadzimy natomiast nadal zbiórkę darowizn na wydanie tomu III.

Informacje o autorze i dorobku naukowym:

Obecnie najszerzej znane wydania prac prof. Adama Heydla to opublikowana w 1985 r. przez podziemną Oficynę Liberałów broszura Etatyzm po polsku oraz opublikowane w 2006 r. Dzieła wybrane – publikacje te zawierają jedynie wycinek z bogatej spuścizny naukowej. Poglądy prof. Heydla były po wojnie zawzięcie tępione (sam Oskar Lange polecił usunąć jego podręczniki ze studenckiego księgozbioru), jednak pamięć przetrwała. Uważamy, iż prof. Heydel zasługuje na publikację swojego dorobku w całości. Termin wydania książki nie jest przypadkowy – w 2011 r. przypada 70. rocznica jego śmierci w KL Auschwitz.

O ponadprzeciętności Adama Heydla jako teoretyka ekonomii decyduje jego konsekwentna, bezpardonowa obrona mechanizmu rynkowego; uważał, że najlepiej sprzyja on rozwojowi gospodarczemu wszystkich społeczeństw. W dobie naporu różnych form gospodarowania i natężenia procesów regulowania gospodarki przez państwo, aż do gospodarki dyrektywnie planowanej, postawa A. Heydla była dowodem głębokiego, opartego na naukowej analizie przekonania, które głosił z dużą odwagą. Można więc sądzić, że jego osiągnięcia badawcze byłyby znacznie większe, gdyby nie został zamordowany przez okupanta w wieku zaledwie 48 lat. Nauka polska przedwcześnie utraciła dużego formatu uczonego i nie mniejszego formatu człowieka.

Józef Nowicki, Luminarze polskiej myśli ekonomicznej

Heydel był ortodoksyjnym liberałem [klasycznym] pur sang. Wierzył, że liberalizm to nie tylko obrona warstw mieszczańskich czy ziemiańskich, ale to obrona interesów całego narodu, a przede wszystkim obrona wolności, pokoju, kultury i postępu. Wolność, a ściśle mówiąc, wolność gospodarcza była dla niego magiczną formułką na wszystkie bolączki życia.
Trzeba zaznaczyć, że Heydel w liberalizmie widział przede wszystkim te zasady, które mogą zachować i rozwijać kulturę narodu, a wartości kulturalne miały w jego skali wartościowania miejsce pierwsze i naczelne.
Czy Heydel był konserwatywnym liberałem? Był nim w ekonomii. Innej ekonomii, poza ekonomiką liberalną, nie uznawał. (…) W stawianiu kwestii bardzo zbliżył się do ekonomisty austriackiego Mises’a, którego wysoko cenił.

Ferdynand Zweig, Adam Heydel zmarły w obozie koncentracyjnym w Matthausen [org.]

Pamiętam jak 14 marca 1941 r. w obozowej izbie chorych siedziałem na łóżku ciężko chorego profesora UJ Adama Heydla, wielkiego ekonomisty i historyka kultury, i słuchałem, jak mówił z pamięci wiersze Norwida. I w tym momencie przyszli esesmani, zabrali go, ledwie zdążyłem odskoczyć. Po kilku godzinach zginął razem z innymi od salwy plutonu egzekucyjnego w żwirowni koło drutów, tuż za terenem obozu Auschwitz. Dla młodego człowieka śmierć tak zasłużonego profesora, w tak spektakularnej formie, była wtedy wielkim wstrząsem.

Fragment wstępu do Pism wybranych, tom 1, 1942 – 1957 Władysława Bartoszewskiego

Wybrane prace prof. Adama Haydla dostępne on-line:
– Etatyzm po polsku (pdf)
– Ludwig Mises o liberalizmie
– Czy i jak wprowadzić liberalizm ekonomiczny?
– Usus i abusus własności w świetle ekonomji
– Polityka cen a dochód społeczny
– Stosunek państwa do przedsiębiorstwa prywatnego/
– Filozofja Forda cz. I
Filozofia Forda cz. II
– Nowy styl życia

Mecenat:

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą mecenatu i do finansowego wsparcia publikacji. Mecenasom oferujemy prestiżowe podziękowania na kartach książki i na stronach Instytutu Misesa.

Oferta mecenatu (pdf): pobierz

Na projekt zebraliśmy 85650 złotych, serdecznie dziękujemy wszystkim Mecenasom! Dwa pierwsze tomy książki przekażemy do druku niebawem. Prowadzimy zbiórkę darowizn na wydanie tomu III, o którym szczegółowe informacje zamieścimy wkrótce.

Lista mecenasów publikacji: zobacz

Informacje na temat publikacji:

• Objętość: ok. 1800 stron, trzy tomy
• Oprawa twarda
• Nakład: 1000 egz.
• Indeks rzeczowy i nazwisk
• Przewidywany termin publikacji: grudzień 2011 (wersja robocza) / jesień 2012 (dwa tomy) / 2013 (trzeci tom)
• Cena detaliczna: –

Wyjaśnienie w sprawie kosztów książki: „Dzieła zebrane” powstają dzięki wspaniałej pracy zespołu Instytutu Misesa i ludzi dobrej woli oraz wsparciu mecenasów, bez ich pomocy wydanie „Dzieł zebranych” nie byłoby możliwe. Wyszczególnione koszty książki to wysokie koszty druku (trzy obszerne tomy), koszty profesjonalnej redakcji (uwspółcześnienie języka, poprawa przypisów i błędów pierwotnych wydawców), koszty tłumaczeń kilku tekstów napisanych przez prof. Heydla w j. angielskim, francuskim i niemieckim, koszty pozyskania zdjęć i reprodukcji (szczególnie w przypadku tomu III), koszty kwerendy, korekty, składu oraz indeksów.

Wydawnictwo Instytutu Misesa kładzie nacisk na staranne przygotowanie każdej publikacji. Uważna korekta, indeksy, twarda oprawa i druk wysokiej jakości to duży wydatek, ale też przemyślana inwestycja o długofalowym oddziaływaniu — dobra książka będzie służyła czytelnikom przez lata.

Wszystkie książki wydajemy dzięki wsparciu darczyńców oraz subskrybentów. Serdecznie dziękujemy!

Banery do pobrania:
1. Wymiary 400×50


2. Wymiary 263×150


Reklama prasowa:
Pobierz kliknij, aby pobrać PDF

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podnieśmy stopę wsparcia!
KRS: 0000174572
 
KRS: 0000174572