Hans-Hermann Hoppe, Teoria socjalizmu i kapitalizmu

Przedstawiamy Państwu możliwość objęcia mecenatu nad książką niemieckiego filozofa i ekonomisty, Hansa-Hermanna Hoppego, pt. Teoria socjalizmu i kapitalizmu. Książka ta zainauguruje naszą nową serię wydawniczą: Biblioteka myśli libertariańskiej.

Darczyńcom oferujemy udział w Programie Mecenasów oraz prestiżowe podziękowania na kartach książki i stronie internetowej Instytutu – www.mises.pl.

 

 

Hans-Hermann Hoppe (ur. 1949 w Peine) to niemiecki filozof, socjolog i ekonomista, teoretyk anarchokapitalizmu, przedstawiciel szkoły austriackiej. Stopień doktora filozofii uzyskał w 1974 roku na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. W 1981 roku na tym samym uniwersytecie zdobył habilitację z socjologii i ekonomii. W 1986 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie był bliskim współpracownikiem Murraya N. Rothbarda. Jest autorem licznych artykułów, których zbiory ukazały się w języku polskim. W 2006 roku założył The Property and Freedom Society, którego celem jest promowanie społeczeństwa opartego na sprawiedliwie zdobytej własności prywatnej, swobodzie umów i stowarzyszania oraz wolnym handlu.

 

Teoria socjalizmu i kapitalizmu to zwięzła, logiczna i druzgocąca krytyka wszelkich odmian socjalizmu. Autor, uczeń Rothbarda, analizuje, jak zmienia się struktura bodźców, kiedy pojawiają się różne rodzaje systemowej ingerencji w prawa własności. Ponadto buduje system etyczny w oparciu o aksjomat argumentacji i dowodzi, że jedynym możliwym do obrony na gruncie moralności systemem społeczno-gospodarczym jest kapitalizm, oraz pokazuje, jak mógłby funkcjonować czysto wolnorynkowy system społeczno-gospodarczy.

 

Opinie o książce:

Następny istotny krok w formułowaniu właściwej definicji socjalizmu uczynił Hans Hermann Hoppe (…), wykazując, że podstawową cechą socjalizmu jest oparcie się na zinstytucjonalizowanej agresji albo instytucjonalnym naruszaniu prawa własności. Jego definicja jest bardziej dynamiczna i dzięki temu bardziej praktyczna niż definicja tradycyjna. Nie mówi się w niej o istnieniu lub nieistnieniu jakichś praw własności, ale o instytucjonalnym, a więc zorganizowanym i powtarzalnym stosowaniu przymusu lub fizycznej przemocy wobec prawa własności.

Jesús Huerta de Soto

Dokonując błyskotliwego przełomu w filozofii politycznej w ogólności i libertarianizmie w szczególności, Hans Hoppe rozwiązał słynną dychotomię między sądami typu „jest” i sądami typu „powinno się” – między faktami i wartościami – która dręczyła filozofów od czasów scholastyków i sprawiła, że współcześni libertarianie znaleźli się w przykrym impasie. Co więcej, Hoppe z powodzeniem przedstawił radykalne argumenty za prawami anarchokapitalistycznymi (lockowskimi) w sposób niemający precedensu. W porównaniu z nimi moje stanowisko prawnonaturalne wygląda mizernie. (…) Hoppe rozwiązał odwieczny problem przedstawienia uogólnionej etyki dla ludzkości.

Murray N. Rothbard

 

Na wydanie książki zebraliśmy 750,80 zł. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom.

 

Mecenasi książki

 

Podstawowe informacje o książce:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *