Harmonogram2019-03-18T23:17:31+00:00
Harmonogram

Dzień I, środa 27 marca 2019 r.

15:00-18:00 Rejestracja

18:00–19:15 Obiadokolacja

19:30–20:30 Powitanie, wykład inauguracyjny: dr hab. Mateusz Machaj

Dzień II, czwartek 28 marca 2019 r.

09:00-09:45 Śniadanie

10:00-10:55 Metodologia ekonomii: dr Jakub Bożydar Wiśniewski

11:00-11:55 Teoria wartości – od klasyków do marginalistów: dr hab. Mateusz Machaj

11:00-12:10 Seminarium zaawansowane: Przemysław Rapka: Paradoks oszczędności

11:55-12:15 Przerwa

12:15-13:10 Podstawy teorii pieniądza: Mateusz Benedyk

12:15-13:15 Seminarium zaawansowane: dr Jakub Bożydar Wiśniewski: Renta właścicielska a czysty zysk przedsiębiorcy

14:00-14:30 Obiad

14:45-15:55 Seminarium zaawansowane: dr hab. Mateusz Machaj, Akumulacja kapitału a rozwój gospodarczy

15:00-15:55 Ceny i kalkulacja ekonomiczna: Stanisław Kwiatkowski

16:00-16:55 Niepewność, firma i przedsiębiorczość: Łukasz Jasiński

16:55-17:15 Przerwa

17:15-18:15 Seminarium: Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie: 4 grupy: dr hab. Mateusz Machaj, dr Jakub Bożydar Wiśniewski, Przemysław Rapka, Stanisław Kwiatkowski

18:15-19:15 Kolacja

Dzień III, piątek 29 marca 2019 r.

09:00-09:45 Śniadanie

09:55-10:55 Seminarium zaawansowane: Przemysław Rapka: Teoria nierównowagi monetarnej

10:00-10:55 Stopa procentowa i kapitał: dr Jakub Bożydar Wiśniewski

11:00-11:55 Jak się nie dać zrobić w balona?: Tomasz Tarczyński

11:55-12:15 Przerwa

12:15-13:10 Podstawy bankowości: Mateusz Benedyk

12:15-13:15 Seminarium zaawansowane: Stanisław Kwiatkowski: Niepewność, ewolucja i teoria ekonomii

13:30-14:30 Obiad

14:45-15:55 Seminarium zaawansowane: Przemysław Rapka: Teoria dóbr publicznych

15:00-15:55 Konkurencja i monopol: dr hab. Mateusz Machaj

16:00-16:55 Rozwój gospodarczy: Stanisław Kwiatkowski

16:55-17:15 Przerwa

17:15-18:15 Seminarium: Metoda w naukach społecznych: 4 grupy: dr hab. Mateusz

Machaj, dr Jakub Bożydar Wiśniewski, Przemysław Rapka, Łukasz Jasiński

18:15-19:15 Kolacja

19:45-20:30 Pokazowa Lekcja Ekonomii dla Młodzieży

Dzień IV, sobota 30 marca 2019 r.

09:00-09:45 Śniadanie

10:00-10:55 Teoria cyklu koniunkturalnego: Mateusz Benedyk

11:00-11:55 Interwencjonizm: Łukasz Jasiński

11:55-12:15 Przerwa

12:15-13:10 Interwencje rządu w pieniądz i bankowość: Stanisław Kwiatkowski

13:30-14:30 Obiad

15:00-15:55 Mikrofundamenty makroekonomii – dr Jakub Bożydar Wiśniewski

16:00-16:40 Panel dyskusyjny

16:55-18:15 Egzamin: I etap

18:15-19:15 Kolacja

19:15-20:15 Egzamin – finał

20:45-21:15 Ogłoszenie wyników egzaminu, rozdanie certyfikatów uczestnictwa

Dzień V, niedziela, 31 marca 2019 r.

08:30-10:00 Śniadanie