Formularz zgłoszeniowy2019-02-21T11:58:39+00:00
Formularz zgłoszeniowy

Szkoła Ekonomiczna Instytutu Misesa 2019

Prosimy o odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania. Przy niektórych pytaniach istnieje limit znaków na odpowiedzi – stosowne wartości podane są w nawiasach po pytaniu. Celem arkusza jest wyłonienie osób, które dostaną stypendium na udział w Szkole Ekonomicznej. Spróbuj nam pokazać, że jesteś odpowiednią osobą do udziału w Szkole – że z racji Twoich zainteresowań lub planów życiowych nasza Szkoła może Ci jakoś pomóc. UWAGA: w Szkole można uczestniczyć maksymalnie dwa razy (szczegóły w regulaminie na dole strony).


Czy brałeś już udział w jednej z poprzednich edycji Szkoły?
TakNie


Formularz zgłoszeniowy

Szkoła Ekonomiczna Instytutu Misesa 2019

Prosimy o odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania. Przy niektórych pytaniach istnieje limit znaków na odpowiedzi – stosowne wartości podane są w nawiasach po pytaniu. Celem arkusza jest wyłonienie osób, które dostaną stypendium na udział w Szkole Ekonomicznej. Spróbuj nam pokazać, że jesteś odpowiednią osobą do udziału w Szkole – że z racji Twoich zainteresowań lub planów życiowych nasza Szkoła może Ci jakoś pomóc. UWAGA: w Szkole można uczestniczyć maksymalnie dwa razy (szczegóły w regulaminie na dole strony).


Czy brałeś już udział w jednej z poprzednich edycji Szkoły?
TakNie