Darowizny

W przeciwieństwie do większości krajowych organizacji pozarządowych nie korzystamy z państwowych lub unijnych dotacji i grantów. Dobrowolność w relacjach międzyludzkich uważamy za podstawę sprawiedliwego i efektywnego ładu społecznego. Znajduje to odzwierciedlenie zarówno w przekazie naszych projektów, jak również źródłach finansowania działalności. Jesteśmy dumni z tego, że utrzymujemy się jedynie z darowizn od osób prywatnych i firm.

Jeżeli uważają Państwo, że skutecznie promujemy i chronimy wolność, to prosimy o wsparcie naszej działalności. Szczególnie pomocne będą dla nas nawet najmniejsze darowizny przekazywane regularnie. 5,10 lub 20 zł miesięcznie przyczyni się znacząco do zwiększenia naszych możliwości.

Darowizny można przekazywać:

  • Bezpośrednio na konto:

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
Pl. Strzelecki 20
50-224 Wrocław
VWBank direct: 19 2130 0004 2001 0253 7975 0001

W walucie euro:
Bank Zachodni WBK S.A.
IBAN: PL 97 1090 2516 0000 0001 3536 6630
Kod SWIFT/BIC: WBKPPLPP

Z kont zagranicznych w innych walutach:
Bank Zachodni WBK S.A.
IBAN: PL 35 1500 1777 1217 7010 9404 0000
SWIFT/BIC: WBKPPLPP

Przekaż darowiznę
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

  • Poprzez system pay-pal:

  • Poprzez cyfrową walutę Bitcoin:

Nr naszego portfela: bc1qkcuquzvv5efnp0fvj42ldexhqjymrrxpxthmr0

Więcej o bitcoin
BTC nie jest pieniądzem (ani pieniądzem elektronicznym) na gruncie prawa polskiego. Jedyną możliwością jest traktowanie BTC jako towar, albo też jako usługę informatyczną.

Darowizna w BTC na rzecz Instytutu Misesa jest dopuszczalna; przedmiotem darowizny mogą być bowiem wszelkie prawa majątkowe, a nawet prawa niemajątkowe, jeżeli mają wartość dla stron umowy darowizny. Darowizną nie jest sama suma pieniężna, a prawo własności do zapisów elektronicznych, które traktuje się jako towar, ewentualnie – usługę. Wartością towaru jakim jest BTC będzie jego wartość na giełdzie BTC. BTC jest wymieniany przez Instytut Misesa na PLN na giełdzie BTC i przekazywany na oficjalne konto bankowe Instytutu Misesa. Zaksięgowane środki w PLN są wykazywane jako darowizna w sprawozdaniach dla urzędów państwowych.

Instytut Misesa posiada zweryfikowane konto oraz wdrożone procedury wewnętrzne dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Regulamin przyjmowania darowizn

1) Każdą wpłatę potwierdzamy drogą e-mailową lub inną wskazaną przez darczyńcę.
2) W tytule wpłaty można wskazać konkretny projekt, na jaki ma zostać przeznaczona darowizna. Fundacja dołoży wszelkich starań, by otrzymane środki zostały spożytkowane na wskazany przez darczyńcę projekt.
3) Oferujemy darczyńcom udział w prestiżowym programie dla mecenasów.
4) Każdy darczyńca, o ile nie zastrzeże anonimowości, jest wpisany do księgi Mecenasów i Darczyńców Instytutu oraz wymieniany w regularnych podziękowaniach na naszym fanpage’u na portalu facebook.
5) Darowizny na rzecz Fundacji o wartości nie przekraczającej 6% dochodu od osób fizycznych lub 10% od dochodu osób prawnych podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym.
6) Fundacja zastrzega sobie prawo do zwrócenia darowizny, jeśli jej przyjęcie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu Fundacji.

Więcej informacji na temat wsparcia Instytutu Ludwiga von Misesa udziela: Karol Szczerbiński karol.szczerbinski@mises.pl

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Podnieśmy stopę wsparcia!
KRS: 0000174572
 
KRS: 0000174572