Anty-Lewiatan – Mecenasi

Mecenasi wydania
Pan Adrian Grzemski
Pan Kamil Kopeć
Pan Marcin Saar
Pan Tomasz Szumski
Pan Bogusław Wojtyszyn
Stowarzyszenie Libertariańskie

Publikację wsparli również:
Pan Przemysław Kisło
Pan Maciej Seremak