Marksizm. Krytyka – Mecenasi

Mecenasi Srebrni (5g – 10g)
Pan Maciej Budzyński
Pan Michał Gawlicki

Mecenasi Brązowi (1g – 5g)
Pan Krzysztof Dymicki
Pan Przemysław Fiugajski
Pan Jakub Kamiński
Pan Konrad Niemotko
Pan Adrian Nowosz
Państwo Grzegorz i Katarzyna Słowińscy
Pan Łukasz Sosiński
Pan Tomasz Trocki

Mecenasi:
Pan Bartosz Baranowski
Pan Michał Basiński
Pan Karol Bisewski
Pani Agnieszka Cibor
Pan Sebastian Ciszek
Pan Maciej Dołbień
Pan Adrian Grzemski
Pan Przemysław Hankus
Pan Łukasz Jasiński
Pan Paweł Jurewicz
Pan Damian Karaszewski
Pan Łukasz Krzyżewski
Pan Tobiasz Pałka
Pan Mikołaj Stempel
Pan Krzysztof Turowski
Pan Marcin Wąsowicz
Pan Karol Więckowski
Pan Filip Zawadka