Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne – Mecenasi

Pan Jesus Huerta de Soto
Pan Andrzej Barański
Pan Krzysztof Dymicki
Pan Mikołaj Stempel

Podnieśmy stopę wsparcia!
KRS: 0000174572
 
KRS: 0000174572