Sejm uchwalił wczoraj ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która wprowadza wiele ułatwień dla przedsiębiorców. Udało się pokonać opór urzędników, którzy do końca prac nad ustawą nie chcieli dopuścić do wprowadzenia rozwiązań korzystnych dla firm – pisze „Rzeczpospolita.”

 

– Jeżeli ktoś mnie pyta, skąd ma się wziąć większy wzrost gospodarczy, to odpowiedzią jest ta ustawa. Ma ona pobudzać przedsiębiorczość –  powiedział podczas jednego ze spotkań wicepremier Jerzy Hausner, inicjator tych uregulowań – Długo czekaliśmy na taką ustawę  mówią zgodnie przedsiębiorcy. Ustawa ma zastąpić wielokrotnie już nowelizowane prawo o działalności gospodarczej, w którym przedsiębiorcy stracili już rozeznanie.

 

Najważniejsze przepisy tej ustawy przewidują:

 

 

  • Mniej formalności przy zakładaniu firmy. Wszystkie wnioski rejestrowe, w tym zgłoszenie do ZUS przedsiębiorcy jako płatnika i zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, można składać w gminie albo w sądzie. Dotychczas dotyczyło to tylko wniosku o nadanie REGON i NIP lub wniosku o aktualizację NIP.
  • Centralna Informacja Ewidencji Działalności Gospodarczej – znajdą się w niej wszystkie informacje o przedsiębiorcach zarejestrowanych w gminach.  Informacje o treści wpisów, czyli o przedsiębiorcach, rodzaju ich działalności itd., wydawane jako zaświadczenia o tych wpisach., będzie mógł (za opłatą) uzyskać każdy.
  • Reglamentacja ograniczona. Dziedziny, których podjęcie działalności musi poprzedzać zezwolenie, ograniczono do 25 (m.in. handel alkoholem, działalność bankowa, maklerska). Gdy chodzi o inną działalność, której podjęcie wymaga spełniania szczególnych warunków, wystarczy wpis do nowego rejestru działalności regulowanej. Dla uzyskania wpisu wystarczy oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia warunki wymagane dla danego rodzaju działalności.
  • Zasadniczo tylko jedna kontrola. Zakazano jednoczesnego prowadzenia u przedsiębiorcy więcej niż jednej kontroli, chyba że toczy się przeciwko niemu śledztwo lub dochodzenie albo przedsiębiorca wyraził zgodę na dodatkowe kontrole. Poza limitem będą m.in. kontrole dotyczące zasadności zwrotu VAT, a także związane z realizacją prawa wspólnego o ochronie konkurencji i w zakresie ochrony finansowych interesów. Mikroprzedsiębiorców, przedsiębiorców małych i średnich będzie można kontrolować nie dłużej niż przez 4 tygodnie w roku, a pozostałych nie dłużej niż przez 8 tygodni.
  • Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni. Za mikroprzedsiębiorcę będzie się uważało przedsiębiorcę, który w dwu ostatnich latach zatrudniał średnio rocznie mniej niż 10 pracowników albo osiągnął obroty nie przekraczające równowartości 2 mln euro lub suma aktywów jego bilansu była wyższa niż ten limit. Podwyższono sumy aktywów, których przekroczenie wyklucza przedsiębiorcę z kategorii małych i średnich. Zakwalifikowanie do wskazanych kategorii decyduje m.in. o możliwości korzystania z pomocy publicznej.

 

Ustawa dopiero została uchwalona, a już planowana jest jej nowelizacja. Według naszych informacji z takimi zamiarami nosi się m.in. Platforma Obywatelska. Zmiana ma jednak zmierzać do jeszcze większych ułatwień. Planuje się np. zmniejszenie liczby zezwoleń, a nie tylko ułatwienia ich uzyskiwania. Zmniejszona liczba instytucji kontrolujących przedsiębiorcę.

 

Komentarz Instytutu Misesa:

 

O ile nowa ustawa o swobodzie gospodarczej jest krokiem we właściwym kierunku tzn. ku umożliwieniu ludziom prowadzenia swobodnej wymiany handlowej, o tyle tak naprawdę trudno mówić tutaj o przełomie. Filozofia działania rządzących nie uległa zmianie. Dzisiaj „liberalizują” gospodarkę, godząc się na zmniejszenie poziomu interwencjonizmu, ale jutro mogą uznać, że odpowiednie będzie postępowanie przeciwne. O wiele łatwiejszym i skuteczniejszym działaniem z ich strony, byłaby  rezygnacja z ingerencji w procesy rynkowe. Jednakże takie działanie polityków, jest ostatnią rzeczą, jakiej możemy się z ich strony spodziewać.

 

Trudno również zgodzić się z opinią wicepremiera Hausnera, który upatruje w nowej ustawie czynnika mającego „pobudzać przedsiębiorczość” i „zwiększyć wzrost gospodarczy”. Należy raczej powiedzieć, iż wraz z wprowadzeniem ustawy zmniejszy się ucisk przedsiębiorców ze strony państwa, a wzrost gospodarczy bedzie nieco słabiej tłumiony. Niestety jest to wciąż o wiele za mało, żeby można było mówić o szansie na takie zdynamizowanie wzrostu gospodarczego, aby np. w zauważalny sposób zmniejszyć bezrobocie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • google
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Zapisz się na newsletter:

Wybierz listę(y):

Cytat:
  • Istnieją dwa różne rodzaje współpracy społecznej: współpraca wynikająca z umowy i koordynacji oraz współpraca polegająca na wykonywaniu poleceń i podporządkowaniu się lub hegemonii. Ludwig von Mises
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W grudniu wsparli nas:
Pan Wojciech Bielecki
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pani Julia Bula
Pan Marcin Dabkus
Pan Michał Dębowski
Pan Paweł Drożniak
Pan Tomasz Dworowy
Pan Piotr Furmanek
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Maciej Gorzelak
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Adam Janicki
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Wojciech Kukla
Pan Konrad Kukulski
Pan Tomasz Malinowski
Pani Justyna Maszczyk
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Pani Magdalena Moroń
Pan Marcin Moroń
Pan Piotr Musielak
Pan Tomasz Netczuk
Pan Łukasz Niedziałek
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Bartosz Piechnik
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pani Agnieszka Płonka
Pan Dominik Pobereszko
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Jakub Sabała
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Rafał Sokołowski
Pan Piotr Sowiński
Pan Michał Szymanek
Pan Adam Ślązak
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Karol Więckowski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Jakub Wołoszyn
Pan Tomasz Woźniak
Pan Paweł Wójcik
Pan Karol Zdybel
Pan Marek Zemsta
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pracownik Santander Bank
Certus Investment
Łącznie otrzymaliśmy 9 909,54 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>