Matysek: Wpływ spekulacji finansowych na koniunkturę gospodarczą
Kolejna praca dyplomowa, w której można znaleźć austriackie akcenty!
Greenspan: Złoto i wolność gospodarcza
Alan Greenspan dowodzi, że złoto jest niezbędnym warunkiem istnienia wolności gospodarcza.
Mann: Obszar walutowy euro z perspektywy austriackiej szkoły ekonomii
Praca dyplomowa na temat obszaru walutowego i szkoły austriackiej
Woods: Wielki głód na Ukrainie
Thomas Woods opisuję katastrofalną politykę gospodarczą Sowietów na Ukrainie
Sieroń: Polskie Detroit?
Komentarz na temat problemów wyludniającej się Łodzi.
Z okazji Wielkanocy życzymy naszym Darczyńcom, Sympatykom i Czytelnikom jak najwięcej przestrzeni do budowy pokojowej współpracy społecznej. Mamy nadzieję, że święta spędzone w rodzinnym gronie będą dobrą okazją do refleksji nad tym, jak rodzinna harmonia może być zaszczepiona na poziom współpracy pomiędzy ludźmi, którzy się nie znają. Czytaj dalej
Mam wrażenie, że gdziekolwiek by dzisiaj nie spojrzeć przeprowadzane są badania dowodzące, że Ameryka straciła swą ruchliwość do góry dla ludzi o niskim statusie socjoekonomicznym. Jednakże jest zasadnicza różnica pomiędzy ruchliwością do góry, definiowaną jako możliwość poprawy swojej sytuacji, a ruchliwością definiowaną jako faktyczne poprawienie swojej sytuacji. Czytaj dalej
Gwałtowny spadek wartości peso nie jest odzwierciedleniem początku „kryzysu walutowego”, lecz wypadkową kryzysu, który już trwa od dłuższego czasu. Dewaluacja peso przez argentyńskie władze monetarne oznacza ni mniej, ni więcej zniesienie kontroli cen, które utrzymywały cenę dolara poniżej rynkowej ceny równowagi w odniesieniu do peso i w ten sposób wygenerowały stała nadwyżkę popytu na dolary w Argentynie. Innymi słowy dewaluacja peso jest po prostu stwierdzeniem, że peso zostało pozbawione swojej wartości w znaczącej części poprzez inflację. Czytaj dalej
Alternatywą dla gospodarki w całości kontrolowanej przez rząd wcale nie jest rynek totalnie nieregulowany. Co więcej: wyrażenie „niekontrolowana gospodarka” zawiera według mnie taką samą sprzeczność logiczną, jak chociażby „kwadratowe koło”. Jeśli coś jest naprawdę nie poddane żadnym regułom, nie jest ekonomią, a jeśli jakiś system jest ekonomiczny, zawsze jakimś prawom podlega. Określenie „wolny rynek” nie oznacza bowiem nieistnienia reguł; oznacza wolność od wpływów i wtrącania rządu. Czytaj dalej
Rząd o znaczeniu wpływu szeroko pojętej innowacyjności na pewno wiele mówi. Zdaje się jednak, że mylnie identyfikuje jej spiritus movens. Długofalowa polityka budżetowa w jego wykonaniu została wszak sprowadzona w zasadzie do jednego, dość prymitywnego imperatywu — absorpcji unijnych funduszy, które, traktowane jako panaceum na wszelkie bolączki, przesłaniają wszelkie inne jej składowe i pozostają w zupełnym oderwaniu od problemu ich efektywnego spożytkowania. Czytaj dalej
Jako młody człowiek, uczeń szkoły średniej w Niemczech, byłem marksistą. Następnie, jako student na Uniwersytecie we Frankfurcie, natknąłem się na krytykę Marksa ze strony Böhm-Bawerka i na tym zakończyła się dla mnie marksistowska ekonomia. Następnie sprawy potoczyły się bardzo szybko. Najpierw natknąłem się na Miltona Friedmana (całkiem niezły), później na Hayeka (lepszy), Misesa (o wiele lepszy z uwagi na precyzyjną Misesowską antypozytywistyczno-aprioryczną metodologię), wreszcie na najważniejszego następcę teorii Misesa — Murraya N. Rothbarda. Czytaj dalej
Imigracja do Szwajcarii przyczyniła się więc do wzrostu, a nie obniżenia standardu życia przeciętnego Szwajcara. Prowadzi ona do wyższych, a nie niższych płac realnych dla wszystkich. Imigranci pozwolili Szwajcarom czerpać korzyści wynikające z specjalizacji pracy, zgodnie z prawem przewagi komparatywnej. Czytaj dalej
wsparcie mises

Zapisz się do naszego newslettera

newsletter mises.pl

twitter facebook youtube Google+

Cytat:

  • Zły ekonomista widzi tylko to, co bezpośrednio uderza wzrok; dobry ekonomista patrzy także dalej. Zły ekonomista widzi tylko bezpośrednie konsekwencje proponowanego kierunku polityki; dobry ekonomista spogląda także na konsekwencje dalsze i pośrednie. Zły ekonomista widzi tylko skutki, jakie dana polityka przyniosła lub przyniesie pewnej konkretnej grupie; dobry ekonomista bada także skutki, jakie polityka przyniesie wszystkim grupom. Henry Hazlitt

Mecenasi

W lutym wsparły nas następujące osoby:
Pan Łukasz Aranowski
Pan Marek Bernaciak
Pan Wojciech Bielecki
Pan Tomasz Bielenin
Pani Dominika Buczek
Pan Maciej Budzyński
Pan Leszek Ciesielski
Pan Michał Dębowski
Pan Tobiasz Domagała
Gaston de Edynburg
AMI EF
Pan Maciej Gorzelak
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Dominik Jureczko
Pan Mieczysław Kalinowski
Pan Piotr Kalinowski
Pan Jan Kochman
Pan Piotr Kot
Pan Mariusz Kowalczyk
Pan Sławomir Krawczyk
Pan Adam Kruszewski
Pan Adam Kubaty
Pani Anna Kwiecień
Pan Wiktor Machura
Pan Tomasz Malinowski
Pani Agnieszka Małecka
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Pan Piotr Mędza
Pan Dominik Michalski
Pan Przemysław Mucha
Pani Karolina Olszańska
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Ryszard Połchłopek
Pan Tomasz Primke
Pan Artur Przystawski
Pan Patryk Sałek
Pan Paweł Sawicz
Pan Marek Skrzypczak
Pan Grzegorz Stefanek
Pan Szymon Truszczyński
Pan Krzysztof Turowski
Pan Jan Tyszkiewicz
Pan Robert Wabik
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Jakub Wołoszyn
Pan Marek Zemsta
Pan Maciej Zieliński
Pan Krzysztof Ziulczyk
Łącznie otrzymaliśmy od Was 2277,33 zł. Dziękujemy!
Lista mecenasów>>