Sroczyński: Upadek wyższego wykształcenia?

11 lutego 2013 Audio komentarze: 2

Autor: Olgierd Sroczyński
Wersja PDF
Posłuchaj komentarza w wersji audio (mp3, 9,47MB).

infrastrukturaDane zgromadzone w raporcie „Pracodawcy o rynku pracy”[1] Bilansu Kapitału Ludzkiego za 2012 rok tak naprawdę niewiele różnią się od tych, które w różnych badaniach dotyczących rynku pracy pojawiają się od kilku lat. Po raz kolejny jako przyczyny bezrobocia wymienia się — oprócz kosztów pracy, które hamują proces tworzenia miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach — niedostosowanie kompetencji kandydatów do oczekiwań pracodawców, co dotyczy według raportu 85% badanych przypadków. Nie chodzi tu jedynie o ludzi młodych, a więc absolwentów, choć w tej grupie stopa bezrobocia niezmiennie od kilku lat jest dwukrotnie wyższa od ogólnej.
Takie dane uruchomiły już wcześniej lawinę dyskusji, głównie w środowisku uniwersyteckim, którego przedstawiciele zwracali uwagę na to, że uniwersytet nie jest szkołą zawodową i obowiązkiem kształcenia uniwersyteckiego nie jest przygotowywanie młodego człowieka do poruszania się na rynku pracy. Z tym argumentem jest związany także inny. Przedstawiciele humanistyki powoływali się również na to, że pewnych wartości nie da się wprost traktować utylitarnie, tak jak to jest w naukach technicznych czy ścisłych. Nie da się bowiem — brzmi argumentacja — wycenić rynkowo pracy, na przykład, historyka idei, ponieważ nie przynosi ona bezpośrednich korzyści działalności biznesowej, tak jak innowacje w chemii, biologii czy inżynierii.

Z pierwszym argumentem można się zgodzić. Rolą tradycyjnego uniwersytetu było pogłębianie teorii, a nie prowadzenie młodych ludzi za rękę w stronę dorosłego, praktycznego życia. Wraz z postępującą industrializacją i rozwojem kapitalizmu nauczanie uniwersyteckie w niektórych dziedzinach oczywiście zaczęło wiązać się z praktyką biznesową — inżynierską i zarządczą — jednak dotyczyło to raczej wąskiego grona ludzi, a absolwenci uniwersytetów przeważnie parali się polityką i działalnością publiczną.

Trudno jednak dowodzić na tej podstawie, że instytucja uniwersytetu i akademickiego nauczania nie powinna być rozpatrywana również przez pryzmat rachunku zysków i strat, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nauka finansowana jest z publicznych pieniędzy. Każda dziedzina wiedzy zaspokaja jakąś potrzebę, ponieważ bez istnienia tej potrzeby by się nie rozwinęła. Z ekonomicznego punktu widzenia działalność naukowa, akademicka, jest również — w różny sposób w każdej dziedzinie — użyteczna. I nie chodzi tu wyłącznie o pęd do wiedzy o świecie, który w sposób naturalny charakteryzuje ludzkie społeczeństwa. Chociaż trudno jest wykazać bezpośrednią użyteczność gospodarczą np. historii literatury albo badań nad wierzeniami ludów pierwotnych, rozwinęły się one dlatego, że w trakcie rozwoju cywilizacyjnego głębsza wiedza na ten temat zaczęła być po prostu potrzebna. Wykazanie, w jaki sposób i po jakim czasie wpływała ona na życie społeczne — a ściślej: przyczyniała się do polepszenia warunków życia — nie jest zadaniem teoretycznie trudnym, chociaż bez wątpienia byłoby żmudne i pracochłonne.

Dzisiejszy „atak” polityków czy ekonomistów na uniwersytety nie jest więc atakiem na samą istotę wiedzy akademickiej, ale na to, że środki wykorzystane do jej „produkcji” nie przekładają się nawet w najdłuższej perspektywie czasowej na wzrost dobrobytu, a wręcz przeciwnie: walnie przyczyniają się do pogorszenia. Dosadniej mówiąc — co należy już do kanonu wiedzy trywialnej — w gospodarce nie ma zapotrzebowania na taką ilość literaturoznawców, kulturoznawców, historyków i specjalistów od zarządzania, jaka jest wypuszczana obecnie przez uniwersytety[2]. Nie ma to nic wspólnego z „ekonomiczną użytecznością” tych i pokrewnych dziedzin. Ich użyteczność ekonomiczna została zaburzona przez system państwowego finansowania i obniżanie barier edukacyjnych z tym finansowaniem związane[3].

Paradoksalnie, odpowiedź zmierzająca w innym kierunku, jaka przychodzi ze środowisk uczelnianych, może okazać się bardzo złą odpowiedzią. Na uczelniach obserwowalny jest bowiem ostatnio trend (spowodowany przede wszystkim zmianami w prawie o szkolnictwie wyższym[4]) do tworzenia coraz bardziej specjalistycznych kierunków o atrakcyjnych nazwach, które — przynajmniej w zamierzeniu twórców — mają odpowiadać na rynkowe zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów. Problem polega na tym, że specjalizacja i zawężanie zakresu wiedzy akademickiej nie tylko nie ułatwia, ale wręcz utrudnia odnalezienie się na rynku pracy.

Jeżeli uczelnia zaczyna prowadzić np. kierunek studiów dla „e-humanistów”[5], ponieważ na rynku jest stosunkowo duże zapotrzebowanie na specjalistów od mediów społecznościowych czy internetowego copywritingu, to wcale nie oznacza, że po trzech latach będzie ono na takim samym poziomie (zwłaszcza, że powoli się wyczerpuje również dzisiaj). Ponadto osoba wyspecjalizowana pod kątem aktualnych potrzeb rynkowych może mieć większą trudność z przekwalifikowaniem się, jeżeli sytuacja rynkowa się diametralnie zmieni się przez wprowadzenie jakiejś innowacji (czyli, mówiąc językiem J. Schumpetera, działaniu „twórczej destrukcji”), niż osoba z wykształceniem bardziej ogólnym.

Programista, który wkroczyłby na rynek pracy wyłącznie po pięciu latach edukacji akademickiej, miałby wiedzę na temat nawet kilku języków programowania, ale niekoniecznie od razu umiałby ją zastosować do tworzenia np. aplikacji mobilnych, które szturmem wzięły rynek nowych technologii przez czas, który spędził na uczelni. Pracodawcy potrzebują specjalistów, ale takich, którzy swoją specjalizację zdobywali w praktyce zawodowej. Posiadają oni nie tylko szczegółową wiedzę na temat przedmiotu pracy (najczęściej niemożliwą do przekazania w salach wykładowych), ale także intuicję dotyczącą zachodzących w danej branży zmian. Tegoroczni maturzyści — którzy już niedługo będą rozważali wybór dalszej drogi kształcenia, namawiani przez poszczególne uczelnie wymyślnymi nazwami kierunków studiów — powinni o tym pamiętać.

Relacja rynku z uniwersytetem nie powinna się więc nawiązywać dopiero w momencie refleksji nad wykorzystaniem wiedzy w biznesie i przemyśle, gdyż ta droga może prowadzić również do pogorszenia sytuacji. Kalkulacja ekonomiczna, a więc wycena pewnych dóbr, powinna zaczynać się w momencie, w którym kandydat na studia wkracza w mury uczelni, zastępując dzisiejszy patologiczny system finansowania edukacji. Krytycy rynkowego rozwiązania problemu zwracają uwagę, że nawet amerykański system akademicki — naznaczony przecież wyraźnie „piętnem” indywidualnej odpłatności za naukę — zawiódł swoich absolwentów w prawie takim samym stopniu jak polski. Trzeba jednak pamiętać, że — podobnie jak w Polsce — upadek wyższego wykształcenia wiązał się tam również z formą rządowego planowania[6].

 


[2] Są to przykłady kierunków z najwyższym współczynnikiem intensywności nadwyżki w raportach MPiPS.

[3] Jeżeli student nie ponosi żadnych kosztów związanych ze studiowaniem, a uczelnia otrzymuje finansowanie za każdego studenta, to logicznym następstwem takiego stanu rzeczy jest sytuacja, w której to uczelnia będzie dbała o zatrzymanie przy sobie studenta.

[4] Chodzi o to, że uczelnie zostały zwolnione z obowiązku utrzymywania tradycyjnych kierunków i uzyskały prawo do tworzenia nowych.

Podobał Ci się artykuł?

Wesprzyj nas
Avatar

O Autorze:

Olgierd Sroczyński

Pozostałe wpisy autora:

2 Komentarze “Sroczyński: Upadek wyższego wykształcenia?

 1. sie czytac nawet nie chce 🙂

  1. edukacji poziom jest nikly
  2. zapotrzebowanie rynkowe w polsce na specjalistow jest nikle bo my nic nie wymyslami, produkujemy. Jestemy krajem handlowym i zapotrzebowanie jest na tania sile robocza
  3. mlodzi ludzie nawet jakby mieli super doswiadczenie i wyksztalcenie nie dostaliby godnych pieniedzy chyba ze w zachodnich korpo ktore juz widza ze mozna nas wykorzystywac bo jestemy glupi jesli chodzi o negocjacje placowe
  4. kto madry wyjezdza
  5. zostaja tylko ludzie ktorzy maja w spadku mieszkanie lub firme ktora jeszcze dycha oraz osoby glupie ktor jakos tam za 2tys sie utrzymuja i nic od zycia nie chca, oraz oczywiscie urzedniki i roznej masci beneficjenci lewych dotacji

 2. Upadek wykształcenia jest oczywiście związany z finansowaniem rządowym. Następuje obniżenie wymagań ponieważ tego chce Państwo. Jeśli ludzie chcą studiować to rządzący chcą im to zagwarantować ze względu na słupki. Dodatkowo brak jest tzw. renomowanych uczelni z tych samych powodów co powyżej.
  Powiązanie edukacji z rynkiem byłoby znacznie korzystniejsze dla studentów, którzy na prawdę są zainteresowani zdobywaniem wiedzy.
  Co do komentarza wyżej, oczywiści niskie wynagrodzenie jest spowodowane wysokimi podatkami, co również powoduje, że nasza gospodarka jest mało innowacyjna. Należy jednak też zwrócić uwagę, że młody człowiek zaraz po studiach nie może zarabiać tyle ile doświadczony pracownik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podnieśmy stopę wsparcia!
KRS: 0000174572
 
KRS: 0000174572