Autor: David Howden
Źródło: mises.org
Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska
Wersja PDF

David Howden będzie jednym z prelegentów na tegorocznym LSE.
Na mises.pl ukazało się wiele tłumaczeń jego tekstów: Sjesta systemuInflacyjne źródło deflacjiRyzyko długu publicznegoDlaczego banki centralne skupują złoto?; Grecja – deflacja czy niewypłacalnośćMFW i pokusa nadużycia

Howden_Kto zyskuje na dzialaniach FeduOstatnio analizowaliśmy bilans Rezerwy Federalnej z 2012 roku, odnosząc się do pozytywnych i negatywnych osiągnięć. Co można odnotować na korzyść Fedu, to fakt, że udało mu się zredukować wielkość bilansu o około 0,3 proc. (A to przecież dopiero początek). Co do porażek, do zmniejszenia wielkości bilansu doszło, ponieważ banki zamieniły posiadane przez siebie rezerwy na gotówkę, zmuszając tym samym Fed do wyprzedania części swoich aktywów. Rezultat tych działań jest potencjalnie negatywny, ponieważ wymiana rezerw na gotówkę pociąga za sobą presję inflacyjną wywieraną na ceny.

W poniższym artykule postaram się wykazać, kto w ubiegłym roku zyskał na działaniach Fedu.

Wiele dyskutowano na temat dużego zwiększenia rezerw, a w szczególności na temat nadwyżek rezerw posiadanych przez system bankowy. Sednem dyskusji jest kwestia wzrostu podaży pieniądza. Podczas gdy zwiększenie nadwyżki rezerw — z mniej niż 2 mld USD w sierpniu 2008 roku do niemal 1,5 bln USD pod koniec 2012 roku — obrazuje zwiększenie podaży pieniądza, zmiany w zarządzaniu towarzyszące kryzysowi wskazują również na fakt, że stanowią one część wsparcia finansowego dla gospodarki. Jednym z aspektów walki z kryzysem finansowym podjętej przez Fed było rozpoczęcie płacenia odsetek od bilansu rezerw obowiązkowych i nadwyżki rezerw. (Rezerwa obowiązkowa stanowi kwotę, jaką bank musi posiadać, aby spełnić wymagania dotyczące posiadania minimalnej rezerwy w depozytach, natomiast nadwyżka rezerw stanowi każdą posiadaną kwotę przekraczającą ustalone minimum).

Odsetki od rezerw ustalone zostały na poziomie 0,25 proc. i są płacone przez Fed bankom członkowskim z przychodów operacyjnych. Wykres nr 1 poniżej pokazuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat każdego roku Fed płacił systemowi bankowemu blisko 4 mld USD, by utrzymywały swoje rezerwy.

Wykres 1: Odsetki płacone od bilansów rezerw (rocznie, w mld USD)
Nowy obraz
Źródło: Federal Reserve Bank of St. Louis

Można potraktować te działania jako pewnego rodzaju dofinansowanie. Ponieważ opłaty z tytułu posiadanych rezerw wypłacane są z bieżących przychodów Fedu, redukuje on swój końcowy roczny zysk o tę samą kwotę. Ponieważ zyski te zazwyczaj wpłacane są na rzecz Skarbu Państwa, polityka płacenia odsetek od rezerw okazała się w efekcie polityką fiskalną polegającą na transferze środków ze Skarbu Państwa do sektora bankowego. Odsetki od rezerw przekierowują pieniądze podatnika do systemu bankowego — w 2012 r. dotyczyło to kwoty ponad 4 mld USD. Ten transfer środków z Fedu do systemu bankowego jest większy niż którykolwiek z transferów rocznych z Fedu do Skarbu Państwa przed 2009 r.

Fed szacuje, że wpłaci do Skarbu Państwa kwotę 88,9 mld USD pochodzących z jego działalności w 2012 roku, który okazał się pod tym względem rokiem rekordowym. Jak pokazuje wykres 2, ilość wpłat na rzecz Skarbu Państwa w ostatnich 10 latach ulegała ciągłemu wzrostowi, szczególnie od 2009 r.

Wykres 2: Roczne wpłaty Fedu na rzecz Skarbu Państwa USA (w mld USD)
(Na wykresie podano szacunkowe dane dla 2012 r.)
Nowy obraz (1)
Źródło: Federal Reserve Bank of St. Louis 

Wyraźny wzrost wpłat na rzecz Skarbu Państwa po 2008 r. stanowi rezultat zastosowania polityki luzowania ilościowego. Zwiększając podaż pieniądza, Fed musiał zakupić aktywa od banków. Część aktywów stanowiły obligacje skarbu państwa, część bardziej ryzykowne papiery zabezpieczone hipotecznie, a także gwarantowane przez agencje federalne papiery dłużne. Wszystkie nowo zakupione aktywa generowały odsetki, które przyczyniły się do zwiększenia przychodów operacyjnych i zysków Fedu w miarę zwiększania przez bank centralny podaży pieniądza.

Kwota 91 mld USD dochodu netto pochodziła niemal w całości z odsetek wygenerowanych z papierów wartościowych posiadanych przez Fed i wyniosła  80,5 mld USD.

Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych emituje obligacje, które skupuje System Rezerwy Federalnej (Fed). (Trzeba dodać, że Fed nie kupuje ich bezpośrednio od Skarbu Państwa, tylko na rynku wtórnym od wybranych dealerów rynku pieniężnego). Odsetki wypłacane od tych obligacji Fed gromadzi jako swój dochód,  a pod koniec każdego roku, po odjęciu kosztów operacyjnych, są przekazywane na rzecz Skarbu Państwa. Ponieważ w 2012 r. Fed posiadał, plus minus, około 1,6 bln USD w obligacjach skarbowych, rząd było zwyczajnie stać na „darmowy obiad” ― wszystkie odsetki płacone od tych obligacji były rachunkową fikcją, ponieważ zostały przekazane na rzecz Skarbu Państwa (po odjęciu wydatków Fedu).

Działania Fedu zazwyczaj mieszczą się w krótkim końcu krzywej dochodowości. Oznacza to, że generalnie Fed kupuje tylko krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez Departament Skarbu. Ponieważ krótkoterminowe papiery dłużne charakteryzuje niska rentowność, można powiedzieć, że Fed w rzeczywistości nie dostarcza sobie raczej „darmowego obiadu”.

Ważną informacją dla śledzących działania Fedu w 2012 r. było zwiększenie skali „Operacji Twist”. Skupiając się bardziej na długim końcu krzywej dochodowości, zaczął on — w celu obniżenia długoterminowych kosztów pożyczek — skupować obligacje o dłuższym terminie zapadalności. Była to przemyślana strategia, która pomogła ochronić Skarb Państwa przed skutkami niektórych z własnych polityk Fedu, który posiada możliwość zwiększania presji inflacyjnej poprzez ekspansywną politykę monetarną. Ponieważ obecnie wskaźniki inflacji są niskie, lecz z całą pewnością można stwierdzić, że w przyszłości będą o wiele wyższe, wzrośnie jedynie rentowność długoterminowych papierów wartościowych, opiewając na sumę ich utraconej mocy nabywczej. Dla Skarbu Państwa, który finansuje się sam w części z długoterminowych papierów wartościowych, byłoby to równoznaczne z katastrofą. Zobowiązując się do zakupu długoterminowych obligacji, Fed sztucznie obniży ich rentowność i w ten sposób zamaskuje premię inflacyjną przy zysku z obligacji.
Tabela 1: Rozkład zapadalności papierów wartościowych Departamentu Skarbu USA będących w posiadaniu Fedu(dane w tys. USD).

1 stycznia 2012 1 stycznia 2013 Zmiana
W ciągu 15 dni 17.847 0 -17.847
16-90 dni 25.506 5 -25.501
91 dni-1 rok 87.285 16 -87.269
1-5 lat 650.378 378.474 -271.904
5-10 lat 660.486 862.403 201.917

 

Podczas gdy Fed nieco zmniejszył całkowitą ilość posiadanych obligacji skarbowych, „Operacja Twist” zwiększyła średni okres zapadalności tych papierów wartościowych. Obecnie Fed nie posiada prawie żadnych obligacji skarbowych z zapadalnością poniżej 1 roku i zwiększył ilość posiadanych przez siebie obligacji o terminie zapadalności dłuższym niż 5 lat o wartość wynoszącą ponad 200 mld USD. Mimo iż całkowita ilość skarbowych papierów dłużnych zmniejszyła się, środki przekazywane na rzecz Skarbu Państwa zwiększyły się z powodu zmian w terminie zapadalności obligacji. Posiadając wyżej oprocentowane obligacje o dłuższym terminie zapadalności, Fed otrzymuje więcej z odsetek, co skutkuje większym zyskiem, który może być przekazany pod koniec roku na rzecz Skarbu Państwa.

Analizując działalność Fedu w 2012 roku, widzimy rezultaty, których można było się spodziewać. Zyskał na niej sektor bankowy (szczególny zysk odnotował dzięki odsetkom pochodzącym z polityki przyjętej wobec rezerw), a rząd dostał „darmowy obiad” w postaci chętnych za zakup wciąż rosnącego długu, szczególnie długoterminowych papierów dłużnych, które w przeciwnym wypadku byłyby podatne na presję inflacyjną. Teraz pozostaje czekać na niespodzianki, które Fed przygotował na 2013 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cytat:
  • Sztuka ekonomii polega na tym, by spoglądać nie tylko na bezpośrednie, ale i na odległe skutki danego działania czy programu; by śledzić nie tylko konsekwencje, jakie dany program ma dla jednej grupy, ale jakie przynosi wszystkim. Henry Hazlitt
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W maju wsparli nas:
Pan Neil Abragimowicz
Pan Dominik Aromiński
Pan Marcin Bałazy
Pan Adam Banys
Pan Bartosz Baranowski
Pan Marek Barciński
Pan Bartosz Bartoszko
Pan Michał Basiński
Pan Kamil Becmer
Pan Konrad Berkowicz
Pan Marek Bernaciak
Pan Wojciech Bielecki
Pan Bartosz Biernacki
Pan Sebastian Bigos
Pan Artur Tadeusz Birczyński
Pan Karol Bisewski
Pan Arkadiusz Bodura
Pan Tomasz Boguszewski
Pan Rafał Boniecki
Pan Tomasz Borkowski
Pani Dominika Buczek
Pan Arkadiusz Bykowski
Pan Marceli Chałubiński
Pan Robert Ciborowski
Pan Artur Czerwiński
Pan Marcin Dabkus
Pan Wojciech Dąbek
Pan Kamil Deleżuch
Pan Marcin Dengus
Pan Michał Dębowski
Pan Tomasz Dorau
Pan Stanisław Duda
Pan Tomasz Dworowy
Pan Gniewomir Dziadek
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Eugeniusz Flibrant
Pan Jarosław Garbowski
Pan Grzegorz Gawinowski
Pan Marek Gazda
Pan Łukasz Gąsowski
Pan Hubert Gebler
Pan Marcin Głombica
Pan Marcin Gmaj
Pan Adrian Gołosz
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Maciej Gorzelak
Pan Daniel Góra
Pan Karol Grodzicki
Pan Stanisław Gruszka
Pan Jarosław Grycz
Pan Mariusz Grzebielucha
Pan Kamil Grzebyta
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Jacek Hecht
Pan Andrzej Heydel
Pan Patryk Hołub
Pan Tomasz Hrycyna
Pan Stanisław Hyrnik
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Robert Iwaszkiewicz
Pan Marcin Jaczewski
Pan Bartosz Jakusz
Pan Mirosław Janisz
Pan Konrad Janiec
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Bartosz Jezierski
Pan Wojciech Jodłowski
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Dariusz Kabarciński
Pan Krzysztof Karp
Pan Paweł Kasprowicz
Pan Michał Kawa
Pan Piotr Kazimierski
Pan Rafał Kensy
Pan Michał Klich
Pan Tomasz Kłosiński
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Tadeusz Kominek
Pan Kamil Kopeć
Pan Jan Kosmala
Pan Tomasz Kowalczewski
Pan Rafał Kowalczyk
Pan Marcin Kowalewski
Pan Bartosz Kowalski
Pan Michał Kozar
Pan Antoni Kozielewski
Pan Andrzej Koźlik
Pan Daniel Marcin Krawieczyński
Pani Joanna Kruk
Pan Karol Krzysiak
Państwo Agnieszka i Łukasz Krzymowscy
Pan Mateusz Kućka
Pan Wojciech Kukla
Pan Tomasz Kułaga
Pan Marcin Kurzeja
Pan Mateusz Kuska
Pan Witold Kwaśnicki
Pan Stanisław Kwiatkowski
Pan Szymon Loduchowski
Pan Maciej Lorenc
Pan Paweł Łagowski
Pan Adrian Łazarski
Pan Adrian Łukasik
Pan Mateusz Łukomski
Pan Jerzy Machowski
Pan Paweł Majdan
Pan Gracjan A. Majewski
Pan Tadeusz Malinowski
Pan Tomasz Malinowski
Pan Mateusz Małż
Pan Maciej Matwiejczuk
Pan Adam Mazik
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Pan Dawid Megger
Pan Miłosz Mirowski
Pan Paweł Młynarek
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pan Piotr Musielak
Pan Maksym Mydłowski
Pan Błażej Naczyński
Pan Tomasz Netczuk
Pan Łukasz Niedziałek
Pan Konrad Niemotko
Pan Dawid Nowak
Pan Paweł Nowak
Pan Filip Nowicki
Pan Marek Oleszko
Pani Karolina Olszańska
Pan Rafał Opryszczko
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Adam Pajęcki
Pani Maria Papis
Pan Wojciech Peisert
Pan Łukasz Piątkowski
Pan Iwo Pietrala
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pani Agnieszka Płonka
Pan Rafał Podgórski
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Alfred Podstolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Tomasz Polkowski
Pan Andrzej Pondarzewski
Pan Maciej Przepiórka
Pan Artur Puszkarczuk
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Dominik Pytlewski
Pan Michał Rałowski
Pan Jacek Rusiecki
Pan Karol Rzepiela
Pan Jakub Sabała
Pan Michał Sałaban
Pan Mateusz Sawicki
Pan Maciej Seremek
Pan Paweł Sierzupowski
Pan Wojciech Siłko
Pan Jarosław Skoczylas
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Maksymilian Spik
Pan Rafał Staniec
Pan Jan Stasiczak
Pan Piotr Szewc
Pan Władysław Szewc
Pan Łukasz Szostak
Pan Michał Szymanek
Pan Maciej Szymański
Pan Adam Ślązak
Pan Marek Świerk
Pan Jan Maria Talar
Pan Tomasz Trocki
Pan Krzysztof Turowski
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Osman Waroński
Pan Piotr Warzecha
Pan Aleksander Adam Wegner
Pan Marek Wiatroszak
Pan Karol Więckowski
Pan Jacek Wilk
Pan Jakub Wołoszyn
Pan Jacek Wołpiuk
Pan Michał Woźnikiewicz
Pan Paweł Wójtowicz
Pan Piotr Wrotny
Pan Tomasz Wyszogrodzki
Pan Karol Wyszyński
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Karol Zdybel
Pan Jakub Zelek
Pan Marek Zemsta
Pan Andrzej Zientek
Pan Dawid Zięba
Pan Aleksander Żarnowski
Pracownik Santander Bank
Łącznie otrzymaliśmy 29 345,82 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>