Jurecki: Legitymizacja państwa i prawa a filozofia libertariańska

23 listopada 2015 Prace Dyplomowe komentarze: 1

Autor: Piotr Jurecki
Wersja PDF

Miło nam zaprezentować pracę dyplomową związaną z myślą libertariańską. Jest to praca magisterska pana Piotra Jureckiego „Legitymizacja państwa i prawa a filozofia libertariańska” napisana na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Batora.

legitymizacjaWSTĘP

W niniejszej pracy podejmuję temat możliwości istnienia obiektywnej teorii sprawiedliwości. A dokładniej, postaram się wykazać, że istnieje obiektywna etyka, niezależna od wartościowania ani kontekstu społecznego, prawdziwa w każdym czasie i szerokości geograficznej. Jednocześnie wykażę, że instytucja państwa, taką jaką znamy ją dziś, jest nie do pogodzenia z obiektywną etyką.

Próba odnalezienia uniwersalnych zasad sprawiedliwości podejmowana jest przez filozofię od początków swojego istnienia. Mnogość opinii w tym temacie i niemożność ich pogodzenia wydaje się sugerować, że zdani jesteśmy na relatywizm moralny. Paradoksalnie, rozwiązanie tej kwestii przychodzi wraz z rozwojem ekonomii, a nie etyki jako takiej. Wspólny rdzeń obu dyscyplin i implikacje jakie to niesie za sobą, jest dostrzegalny wyłącznie przez garstkę naukowców. To powoduje, że prawda, mimo że odkryta już dawno temu, wciąż dla wielu jest niedostępna. Podejmując się tego tematu nie byłem pewny czy teza jaką sobie stawiam jest do udowodnienia. Dlatego pisanie tej pracy było skrupulatnym i samodzielnym prześledzeniem poprawności każdego argumentu tak, aby uzyskać pewność co do wniosku końcowego i w ostateczności przekonać do jego słuszności samego siebie.

Teza, jaką stawiam w pracy jest dwuczłonowa: 1) etyka libertariańska jest jedyną teorią etyczną, która daje się racjonalnie uzasadnić, 2) instytucja państwa (rozumiana jako organizacja władająca monopolem na stosowanie przemocy na danym terenie) jest nie do obronienia na gruncie racjonalnej argumentacji, a tym samym jest pozbawiona etycznej legitymizacji.

Metodę naukową jaką przyjąłem dla przeprowadzenia dowodu jest dedukcja. Większość argumentów jakie przedstawiam w pracy ma strukturę „jeżeli…to…”. Bardzo wyraźnie odcinam się od wszelkich wypowiedzi emotywnych i wartościujących. Tym samym uzasadnienie etyki libertariańskiej przeprowadzę bez uciekania się do stwierdzeń o strukturze „powinno się”, „nie powinno się”, „jest dobre” etc., dlatego mój wywód ma charakter czysto poznawczy, a nie jest tylko wyrażaniem subiektywnej opinii.

Treść pracy świadomie ograniczam do uzasadnienia jedynie fundamentów filozofii libertariańskiej. Z uwagi na dedukcyjną strukturę libertariańskich twierdzeń, wychodzę z założenia, że jeśli fundamenty okażą się poprawne, to wszystkie wnioski z nich wyprowadzone muszą być również poprawne. Tym samym celowo pomijam szczegółowe kwestie do których libertarianizm w swej ogólności się odnosi.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy jest wyłożeniem podstaw metodologicznych na których się opieram, drugi jest wyłożeniem i uzasadnieniem fundamentów filozofii libertariańskiej, natomiast trzeci bada implikacje fundamentów i konfrontuje je z uzasadnieniem etycznym na jakim wsparta jest instytucja państwa. W rozdziale dotyczącym metodologii, przedstawiam naukowy charakter wyprowadzanych twierdzeń oraz wykazuję związek jaki łączy twierdzenia ekonomiczne z twierdzeniami dotyczącymi etyki. W rozdziale dotyczącym podstaw etyki libertariańskiej, staram się wszechstronnie i wyczerpująco wyłożyć czym jest etyka libertariańska i dlaczego nie sposób zanegować jej słuszności. W rozdziale dotyczącym implikacji fundamentów, badam logiczne wnioski jakie płyną z ustaleń poczynionych w rozdziałach poprzednich i zestawiam je z charakterystyką instytucji państwa oraz teorii je uzasadniających.

Jeśli chodzi o literaturę na której się opieram, to w języku polskim jest jej naprawdę niewiele. Temat który zgłębiam, jest jeszcze stosunkowo egzotyczny i raczej mało poruszany przez polskich filozofów. Praca w głównej mierze wsparta jest o książki Murraya Rothbarda, który nazywany jest nie bez powodu Mr. Libertarian. Jego Etyka wolności, jest czymś w rodzaju libertariańskiej konstytucji. Drugą pracą na której w głównej mierze się wsparłem, jest Ekonomia i etyka własności prywatnej Hansa-Hermanna Hoppego. W książce tej wyczerpująco wyjaśnia on swoją koncepcję aksjomatu argumentacji a priori, który stał się fundamentem filozofii libertariańskiej. Oczywiście w zakresie rozważań ekonomicznych nie mogło zabraknąć dzieł Ludwiga von Misesa.

Mam nadzieję, że moja praca będzie dla czytelnika ciekawą przygodą intelektualną i jednocześnie przyczyni się do szerzenia pięknej idei wolności.

Całość pracy dostępna w wersji PDF

Podobał Ci się artykuł?

Wesprzyj nas
Avatar

O Autorze:

Piotr Jurecki

Pozostałe wpisy autora:

Komentarz “Jurecki: Legitymizacja państwa i prawa a filozofia libertariańska

  1. Nieco żenujące jest, że szanowny Autor tej pracy zdecydował się pisać o filozoficznych fundamentach ekonomii położonych przez Ludwika von Misesa, a już na 12 stronie swojego tekstu, w części metodologicznej „błysnął” nieznajomością kantowskiego systemu pojęciowego, nie umiejąc odróżnić sądu a posteriori od sądu syntetycznego. Faktycznie źle się dzieje z tym naszym systemem edukacji skoro za coś takiego dają tytuł magistra.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podnieśmy stopę wsparcia!
KRS: 0000174572
 
KRS: 0000174572