Autor: Piotr Jurecki
Wersja PDF

Miło nam zaprezentować pracę dyplomową związaną z myślą libertariańską. Jest to praca magisterska pana Piotra Jureckiego „Legitymizacja państwa i prawa a filozofia libertariańska” napisana na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Batora.

legitymizacjaWSTĘP

W niniejszej pracy podejmuję temat możliwości istnienia obiektywnej teorii sprawiedliwości. A dokładniej, postaram się wykazać, że istnieje obiektywna etyka, niezależna od wartościowania ani kontekstu społecznego, prawdziwa w każdym czasie i szerokości geograficznej. Jednocześnie wykażę, że instytucja państwa, taką jaką znamy ją dziś, jest nie do pogodzenia z obiektywną etyką.

Próba odnalezienia uniwersalnych zasad sprawiedliwości podejmowana jest przez filozofię od początków swojego istnienia. Mnogość opinii w tym temacie i niemożność ich pogodzenia wydaje się sugerować, że zdani jesteśmy na relatywizm moralny. Paradoksalnie, rozwiązanie tej kwestii przychodzi wraz z rozwojem ekonomii, a nie etyki jako takiej. Wspólny rdzeń obu dyscyplin i implikacje jakie to niesie za sobą, jest dostrzegalny wyłącznie przez garstkę naukowców. To powoduje, że prawda, mimo że odkryta już dawno temu, wciąż dla wielu jest niedostępna. Podejmując się tego tematu nie byłem pewny czy teza jaką sobie stawiam jest do udowodnienia. Dlatego pisanie tej pracy było skrupulatnym i samodzielnym prześledzeniem poprawności każdego argumentu tak, aby uzyskać pewność co do wniosku końcowego i w ostateczności przekonać do jego słuszności samego siebie.

Teza, jaką stawiam w pracy jest dwuczłonowa: 1) etyka libertariańska jest jedyną teorią etyczną, która daje się racjonalnie uzasadnić, 2) instytucja państwa (rozumiana jako organizacja władająca monopolem na stosowanie przemocy na danym terenie) jest nie do obronienia na gruncie racjonalnej argumentacji, a tym samym jest pozbawiona etycznej legitymizacji.

Metodę naukową jaką przyjąłem dla przeprowadzenia dowodu jest dedukcja. Większość argumentów jakie przedstawiam w pracy ma strukturę „jeżeli…to…”. Bardzo wyraźnie odcinam się od wszelkich wypowiedzi emotywnych i wartościujących. Tym samym uzasadnienie etyki libertariańskiej przeprowadzę bez uciekania się do stwierdzeń o strukturze „powinno się”, „nie powinno się”, „jest dobre” etc., dlatego mój wywód ma charakter czysto poznawczy, a nie jest tylko wyrażaniem subiektywnej opinii.

Treść pracy świadomie ograniczam do uzasadnienia jedynie fundamentów filozofii libertariańskiej. Z uwagi na dedukcyjną strukturę libertariańskich twierdzeń, wychodzę z założenia, że jeśli fundamenty okażą się poprawne, to wszystkie wnioski z nich wyprowadzone muszą być również poprawne. Tym samym celowo pomijam szczegółowe kwestie do których libertarianizm w swej ogólności się odnosi.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy jest wyłożeniem podstaw metodologicznych na których się opieram, drugi jest wyłożeniem i uzasadnieniem fundamentów filozofii libertariańskiej, natomiast trzeci bada implikacje fundamentów i konfrontuje je z uzasadnieniem etycznym na jakim wsparta jest instytucja państwa. W rozdziale dotyczącym metodologii, przedstawiam naukowy charakter wyprowadzanych twierdzeń oraz wykazuję związek jaki łączy twierdzenia ekonomiczne z twierdzeniami dotyczącymi etyki. W rozdziale dotyczącym podstaw etyki libertariańskiej, staram się wszechstronnie i wyczerpująco wyłożyć czym jest etyka libertariańska i dlaczego nie sposób zanegować jej słuszności. W rozdziale dotyczącym implikacji fundamentów, badam logiczne wnioski jakie płyną z ustaleń poczynionych w rozdziałach poprzednich i zestawiam je z charakterystyką instytucji państwa oraz teorii je uzasadniających.

Jeśli chodzi o literaturę na której się opieram, to w języku polskim jest jej naprawdę niewiele. Temat który zgłębiam, jest jeszcze stosunkowo egzotyczny i raczej mało poruszany przez polskich filozofów. Praca w głównej mierze wsparta jest o książki Murraya Rothbarda, który nazywany jest nie bez powodu Mr. Libertarian. Jego Etyka wolności, jest czymś w rodzaju libertariańskiej konstytucji. Drugą pracą na której w głównej mierze się wsparłem, jest Ekonomia i etyka własności prywatnej Hansa-Hermanna Hoppego. W książce tej wyczerpująco wyjaśnia on swoją koncepcję aksjomatu argumentacji a priori, który stał się fundamentem filozofii libertariańskiej. Oczywiście w zakresie rozważań ekonomicznych nie mogło zabraknąć dzieł Ludwiga von Misesa.

Mam nadzieję, że moja praca będzie dla czytelnika ciekawą przygodą intelektualną i jednocześnie przyczyni się do szerzenia pięknej idei wolności.

Całość pracy dostępna w wersji PDF

Jedna odpowiedź na „Jurecki: Legitymizacja państwa i prawa a filozofia libertariańska”

  • Nieco żenujące jest, że szanowny Autor tej pracy zdecydował się pisać o filozoficznych fundamentach ekonomii położonych przez Ludwika von Misesa, a już na 12 stronie swojego tekstu, w części metodologicznej „błysnął” nieznajomością kantowskiego systemu pojęciowego, nie umiejąc odróżnić sądu a posteriori od sądu syntetycznego. Faktycznie źle się dzieje z tym naszym systemem edukacji skoro za coś takiego dają tytuł magistra.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cytat:
  • Nie istnieje coś takiego jak darmowe obiady. Milton Friedman
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
We wrześniu wsparli nas:
Pan Michał Basiński
Pan Marek Bernaciak
Pan Wojciech Bielecki
Pan Bartosz Biernacki
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pan Mirosław Cierpich
Pan Marcin Dabkus
Pan Michał Dębowski
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Tomasz Hrycyna
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Wojciech Kukla
Pan Konrad Kukulski
Pan Stanisław Kwiatkowski
Pan Tomasz Malinowski
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pani Maksym Mydłowski
Pan Tomasz Netczuk
Pan Filip Nowicki
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Artur Puszkarczuk
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Jakub Sabała
Pan Adam Skrodzki
Pan Sławomir Sławianowski
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Łukasz Szostak
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Karol Więckowski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Tomasz Wojtasik
Pan Jakub Wołoszyn
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Waldemar Zdanowicz
Pan Karol Zdybel
Pracownik Santander Consumer Banku

Łącznie otrzymaliśmy 2 279,56 zł. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!

Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>