1 procentPod koniec lutego Polacy dostają od swoich pracodawców dość smutny dokument — PIT 11, który wyszczególnia różne państwowe daniny, jakie potrącono z wynagrodzeń za rok ubiegły. Niestety apetyt aparatu władzy na dochody Polaków wciąż  rośnie, ale składanie zeznania podatkowego ma jeden pozytywny aspekt —  kwotę przekazanego państwu podatku dochodowego można zmniejszyć o 1% i przekazać pieniądze wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Jedną z OPP jest Instytut Misesa i dlatego też ponownie prosimy o przekazanie naszej organizacji swojego jednego procenta podatku. W ubiegłym roku otrzymaliśmy od Państwa ponad 60 tysięcy złotych. Dzięki tej kwocie rozwinęliśmy naszą działalność i szerzyliśmy wiedzę ekonomiczną.  Państwa 1% bardzo pomógł nam w organizacji trzech ważnych wydarzeń: Szkoły Ekonomicznej, szkolenia dla prowadzących Lekcje Ekonomii dla Młodzieży i Zjazdu Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii.

Za kilka dni rozpoczynamy kolejną edycję naszej Szkoły Ekonomicznej. Dzięki środkom z 1% trzydzieści osób będzie mogło wziąć w niej udział nieodpłatnie. Dzięki hojności kilku sponsorów takich stypendiów będzie nawet więcej. Rok temu po raz pierwszy zorganizowaliśmy szkołę ze stypendiami i powoli widzimy już pierwsze efekty. Nasi absolwenci angażują się w działalność naukową i organizacyjną — wielu prowadzi Lekcje Ekonomii dla Młodzieży, Mikołaj Pisarski został prezesem Stowarzyszenia Koliber, Karol Zdybel wygrał międzynarodowy konkurs na esej ekonomiczny, inni prowadzą popularne blogi internetowe. Chcemy kształcić właśnie takich ludzi — którzy będą aktywnie kształtowali polską rzeczywistość poprzez działalność naukową, publicystyczną czy przez pracę w organizacjach pozarządowych. Szkoła Ekonomiczna solidnie przygotuje ich do dyskusji ekonomicznych — od Państwa wsparcia zależy, jak wielu absolwentów będzie co roku opuszczało naszą Szkołę.

Na początku listopada 2016 r. zorganizowaliśmy we Wrocławiu weekendowe szkolenie dla osób prowadzących Lekcje Ekonomii dla Młodzieży (wspólny projekt Instytutu i Stowarzyszenia KoLiber). Ponad siedemdziesiąt osób uczestniczyło w zajęciach z ekonomii, wystąpień publicznych i podstaw dydaktyki. Dzięki temu nasi wolontariusze są lepiej przygotowani do prowadzenia lekcji i z większą werwą szukają szkół, w których mogą prowadzić zajęcia. Mamy nadzieję, że dzięki temu szkoleniu w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzimy 1000 lekcji, czyli 200 lekcji więcej niż przez trzy pierwsze edycje projektu razem wzięte.

Z kolei we wrześniu 2016 r. w Krakowie zorganizowaliśmy Zjazd Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii. Około 150 osób wzięło udział w wykładach i dyskusjach dotyczących ekonomii i działalności w organizacjach pozarządowych. Zjazd to ważne wydarzenie dla regularnie wspierających nas wolontariuszy, którzy m.in. organizują spotkania Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii, prowadzą Lekcje Ekonomii dla Młodzieży, tłumaczą i redagują teksty dla mises.pl . Spotkanie z nimi to doskonała okazja do tego, żeby wzajemnie zmobilizować się do dalszej pracy i przedyskutować cele i metody naszych działań.

Żadne z tych trzech wydarzeń nie odbyłoby się, gdyby nie Państwa hojność przy przekazywaniu nam 1 procenta PIT za rok 2015. A te wydarzenia to tylko część naszej aktywności. Nasza strona internetowa rozrasta się o kolejne ważne teksty dotyczące teorii ekonomii, publikujemy tam także publicystyczne teksty dotyczące bieżących problemów gospodarczych. W Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Katowicach,  Lublinie i Olsztynie regularnie odbywają się spotkania Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii, nasz kanał na YouTube przekroczył niedawno liczbę 500 tysięcy wyświetleń filmów (uzupełniamy go regularnie np. o nagrania naszych wykładów ze Szkoły Ekonomicznej czy Zjazdu KASE). Nasz podręcznik do podstaw przedsiębiorczości recenzuje ministerialny zespół rzeczoznawców. Do końca kwietnia mamy nadzieję podzielić się z Państwem jakimiś radosnymi wiadomościami w tej kwestii.

Szczególnie ważna jest dla nas działalność wydawnicza. Rynek książek naukowych nie jest najłatwiejszym obszarem działania, ale w 2016 roku udało nam się sprzedać około 4 tysięcy książek (w wersji drukowanej lub elektronicznej). Dzięki temu cały czas inwestujemy w nowe tytuły  — ostatnio: Anty-Lewiatan. Doktryna polityczna i prawna Murraya Newtona Rothbarda Radosława Wojtyszyna. Dotychczas wydawaliśmy  głównie pozycje „krytyczne” – takie, które wskazywały na ułomności teorii stojących za państwowym interwencjonizmem, np. Teoria socjalizmu i kapitalizmu, Ekonomiczny punkt widzenia, Niepoprawny politycznie przewodnik po kapitalizmie, Marksizm. Krytyka i wspomniany już Anty-Lewiatan. Rok 2017 w naszym wydawnictwie będzie rokiem przedsiębiorczości, a to dzięki: Organizowaniu działania przedsiębiorczego Petera Kleina i Nicolaia Fossa oraz Bourgeois Dignity Deirdre McCloskey .

W Organizowaniu działania przedsiębiorczego. Nowe spojrzenie na firmę Peter Klein i Nicolai Foss łączą dorobek austriackiej szkoły ekonomii z teorią firmy i teorią zarządzania. Autorzy próbują wyjaśnić, dlaczego nie możemy obyć się bez przedsiębiorców, którzy kupują aktywa i wynajmują usługi innych podmiotów, by stworzyć nową wartość dla konsumentów. Tym samym książka tworzy „pozytywny” program – tłumaczy dlaczego z pozoru nader prosta maksyma: „dać swobodę przedsiębiorcom” jest kluczem do rozwiązywania problemów gospodarczych oraz dlaczego roli przedsiębiorców nie mogą przejąć takie instytucje jak rządowe agencje rozwojowe.

Można powiedzieć, że tezy Kleina i Fossa ilustrują kolejne rozdziały Bourgeois Dignity Deirdre McCloskey..Autorka pokazuje, że bez zrozumienia i docenienia roli przedsiębiorców nie jesteśmy w stanie wyjaśnić rewolucji przemysłowej i idącego z nią w parze wykładniczego wzrostu bogactwa. Krok po kroku, uważnie zagłębiając się w historyczne źródła, autorka odrzuca tezy o tym, że źródłem rozwoju gospodarczego były takie wydarzenia jak kolonializm czy handel niewolnikami. Nie czyni tak z przyczyn ideologicznych – po prostu pokazuje, że zyski z handlu z koloniami czy z niewolnictwa były żałośnie małe w porównaniu z nową wartością, jaką wytworzyli pierwsi brytyjscy przemysłowcy. McCloskey stawia także tezę, że same dobre instytucje prawne (respektowanie prawa własności, brak regulacji krępujących wolność gospodarczą, stabilny pieniądz, niskie podatki itd.) nie wystarczą, by nastąpił rozwój. Potrzebni są ludzie – przedsiębiorcy – którzy te warunki wykorzystają i będą chcieli inwestować w innowacyjne rozwiązania. Dlatego też ważne dla rozwoju są takie kulturowe czynniki jak otwartość na innowacje czy społeczna akceptacja przedsiębiorczego zysku.

Mamy nadzieję, że te książki nie tylko zainteresują szerszą publikę, ale także wpłyną na to, jak w polskiej ekonomii ujmuje się procesy rozwoju gospodarczego. Oba te dzieła pokazują bowiem limity teoretyzowania o rozwoju li tylko z perspektywy modeli równowagi ogólnej, które zdominowało tak polską, jak i zagraniczną ekonomię. Mamy powody sądzić, że polscy ekonomiści zaczęli już dostrzegać rolę przedsiębiorców w ekonomii. W przeprowadzonym w 2015 roku badaniu ankietowym zapytano ekonomistów akademickich[1] o samoidentyfikację z określoną szkołą ekonomiczną. 8,1 % spośród 309 respondentów wskazało „szkołę neoustriacką” (jeden z sześciu możliwych wyborów), a wśród ankietowanych w wieku 36-45 lat 11,5%. Co czwarty ankietowany wskazywał jako autorytet w dziedzinie ekonomii Ludwiga von Misesa lub Murraya Rothbarda. Nie wiemy, czy 300 osób, które wypełniło ankietę, idealnie odzwierciedla poglądy wszystkich ekonomistów w Polsce. Jesteśmy jednak przekonani, że przy Państwa wsparciu nasze działania będą się systematycznie przekładały na zmianę sposobu myślenia o ekonomii w Polsce. Dlatego proszę o rozważenie przekazania nam 1% podatku za rok ubiegły i regularnych darowizn na nasze projekty .

Do moich podziękowań za Państwa hojność dołączają także bezpośredni beneficjenci, czyli uczestnicy Szkoły Ekonomicznej w 2016 roku.

 

Mateusz Benedyk

Prezes Zarządu

Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa

[1] Opis i wyniki badania za: W. Karpińska-Mizelińska, K. Kloc, G. Konat, T. Smuga, Szkoły myśli ekonomicznej we współczesnej ekonomii akademickiej w Polsce, [W:] Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami, red. G. Konat, T. Smuga, Warszawa 2016.

Cytat:
  • Nasze pokolenie zapomniało, że system prywatnej własności jest najważniejszą gwarancją wolności nie tylko dla posiadaczy własności, lecz w prawie równym stopniu dla tych, którzy jej nie posiadają. Friedrich von Hayek
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W maju wsparli nas:
Pan Neil Abragimowicz
Pan Dominik Aromiński
Pan Marcin Bałazy
Pan Adam Banys
Pan Bartosz Baranowski
Pan Marek Barciński
Pan Bartosz Bartoszko
Pan Michał Basiński
Pan Kamil Becmer
Pan Konrad Berkowicz
Pan Marek Bernaciak
Pan Wojciech Bielecki
Pan Bartosz Biernacki
Pan Sebastian Bigos
Pan Artur Tadeusz Birczyński
Pan Karol Bisewski
Pan Arkadiusz Bodura
Pan Tomasz Boguszewski
Pan Rafał Boniecki
Pan Tomasz Borkowski
Pani Dominika Buczek
Pan Arkadiusz Bykowski
Pan Marceli Chałubiński
Pan Robert Ciborowski
Pan Artur Czerwiński
Pan Marcin Dabkus
Pan Wojciech Dąbek
Pan Kamil Deleżuch
Pan Marcin Dengus
Pan Michał Dębowski
Pan Tomasz Dorau
Pan Stanisław Duda
Pan Tomasz Dworowy
Pan Gniewomir Dziadek
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Eugeniusz Flibrant
Pan Jarosław Garbowski
Pan Grzegorz Gawinowski
Pan Marek Gazda
Pan Łukasz Gąsowski
Pan Hubert Gebler
Pan Marcin Głombica
Pan Marcin Gmaj
Pan Adrian Gołosz
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Maciej Gorzelak
Pan Daniel Góra
Pan Karol Grodzicki
Pan Stanisław Gruszka
Pan Jarosław Grycz
Pan Mariusz Grzebielucha
Pan Kamil Grzebyta
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Jacek Hecht
Pan Andrzej Heydel
Pan Patryk Hołub
Pan Tomasz Hrycyna
Pan Stanisław Hyrnik
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Robert Iwaszkiewicz
Pan Marcin Jaczewski
Pan Bartosz Jakusz
Pan Mirosław Janisz
Pan Konrad Janiec
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Bartosz Jezierski
Pan Wojciech Jodłowski
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Dariusz Kabarciński
Pan Krzysztof Karp
Pan Paweł Kasprowicz
Pan Michał Kawa
Pan Piotr Kazimierski
Pan Rafał Kensy
Pan Michał Klich
Pan Tomasz Kłosiński
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Tadeusz Kominek
Pan Kamil Kopeć
Pan Jan Kosmala
Pan Tomasz Kowalczewski
Pan Rafał Kowalczyk
Pan Marcin Kowalewski
Pan Bartosz Kowalski
Pan Michał Kozar
Pan Antoni Kozielewski
Pan Andrzej Koźlik
Pan Daniel Marcin Krawieczyński
Pani Joanna Kruk
Pan Karol Krzysiak
Państwo Agnieszka i Łukasz Krzymowscy
Pan Mateusz Kućka
Pan Wojciech Kukla
Pan Tomasz Kułaga
Pan Marcin Kurzeja
Pan Mateusz Kuska
Pan Witold Kwaśnicki
Pan Stanisław Kwiatkowski
Pan Szymon Loduchowski
Pan Maciej Lorenc
Pan Paweł Łagowski
Pan Adrian Łazarski
Pan Adrian Łukasik
Pan Mateusz Łukomski
Pan Jerzy Machowski
Pan Paweł Majdan
Pan Gracjan A. Majewski
Pan Tadeusz Malinowski
Pan Tomasz Malinowski
Pan Mateusz Małż
Pan Maciej Matwiejczuk
Pan Adam Mazik
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Pan Dawid Megger
Pan Miłosz Mirowski
Pan Paweł Młynarek
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pan Piotr Musielak
Pan Maksym Mydłowski
Pan Błażej Naczyński
Pan Tomasz Netczuk
Pan Łukasz Niedziałek
Pan Konrad Niemotko
Pan Dawid Nowak
Pan Paweł Nowak
Pan Filip Nowicki
Pan Marek Oleszko
Pani Karolina Olszańska
Pan Rafał Opryszczko
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Adam Pajęcki
Pani Maria Papis
Pan Wojciech Peisert
Pan Łukasz Piątkowski
Pan Iwo Pietrala
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pani Agnieszka Płonka
Pan Rafał Podgórski
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Alfred Podstolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Tomasz Polkowski
Pan Andrzej Pondarzewski
Pan Maciej Przepiórka
Pan Artur Puszkarczuk
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Dominik Pytlewski
Pan Michał Rałowski
Pan Jacek Rusiecki
Pan Karol Rzepiela
Pan Jakub Sabała
Pan Michał Sałaban
Pan Mateusz Sawicki
Pan Maciej Seremek
Pan Paweł Sierzupowski
Pan Wojciech Siłko
Pan Jarosław Skoczylas
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Maksymilian Spik
Pan Rafał Staniec
Pan Jan Stasiczak
Pan Piotr Szewc
Pan Władysław Szewc
Pan Łukasz Szostak
Pan Michał Szymanek
Pan Maciej Szymański
Pan Adam Ślązak
Pan Marek Świerk
Pan Jan Maria Talar
Pan Tomasz Trocki
Pan Krzysztof Turowski
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Osman Waroński
Pan Piotr Warzecha
Pan Aleksander Adam Wegner
Pan Marek Wiatroszak
Pan Karol Więckowski
Pan Jacek Wilk
Pan Jakub Wołoszyn
Pan Jacek Wołpiuk
Pan Michał Woźnikiewicz
Pan Paweł Wójtowicz
Pan Piotr Wrotny
Pan Tomasz Wyszogrodzki
Pan Karol Wyszyński
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Karol Zdybel
Pan Jakub Zelek
Pan Marek Zemsta
Pan Andrzej Zientek
Pan Dawid Zięba
Pan Aleksander Żarnowski
Pracownik Santander Bank
Łącznie otrzymaliśmy 29 345,82 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>