Program tutoringu w Instytucie Misesa

7 listopada 2017 Aktualności komentarze: 0

tutorRozpoczynamy nabór osób, które chciałyby wziąć udział w programie tutoringu Instytutu Misesa. Szukamy chętnych na napisanie krótkiego tekstu naukowego lub publicystycznego eseju pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez Instytut Misesa.

 

Obowiązki tutorów

Tutorzy Instytutu swoim podopiecznym:

  • pomogą sformułować problem rozważany w tekście;
  • zasugerują odpowiednią literaturę i źródła danych;
  • skomentują przygotowywany tekst i zasugerują do niego poprawki, jeśli takie będą niezbędne;
  • zrecenzują zaprezentowane przez uczestników metody prezentacji danych (wykresy/tabele);
  • ocenią, czy tekst nadaje się do publikacji na mises.pl,

Uczestnicy mogą oczekiwać, że tutorzy przynajmniej raz w miesiącu znajdą dla nich czas na czterdziestominutową rozmowę (np. telefon, Skype) na temat przygotowywanego tekstu. Jako że program jest pilotażowy, to każdy tutor będzie miał pod opieką jedynie jedną osobę. To oznacza, że ilość miejsc w naszym programie jest ściśle ograniczona.

 

Obowiązki uczestników programu

Uczestnicy programu zobowiązują się napisać do końca lutego 2018 r. tekst, który zostanie (w przypadku pozytywnej opinii tutora) opublikowany na łamach mises.pl. Tekst powinien mieć długość około 10-15 stron maszynopisu (1 strona = 2 tysięcy znaków ze spacjami i przypisami). Może to być dzieło zarówno bardziej publicystyczne, jak i naukowe, chociaż w obu wypadkach wymagamy używania odpowiedniego aparatu naukowego (przypisy do cytowanych wypowiedzi i komentowanych koncepcji, wskazanie źródeł danych itp.). Tekst, który powstanie podczas tutoringu może być użyty przez autora do dowolnych celów (zaliczenie przedmiotu na studia, udział w konkursie[1] itp.), ale autor musi zaznaczyć w każdym takim przypadku, że współpracował z tutorem. Dodatkowo Instytut zachowuje prawo publikacji tekstu na mises.pl niezależnie od jego innego wykorzystania.

 

Lista tutorów

W naszym programie jako tutorzy zgodzili się uczestniczyć (przy każdej osobie podano jej główne zainteresowania naukowe).

Mateusz Benedyk – bankowość, polityka pieniężna, polityka fiskalna.

Anna Gruhn – własność intelektualna, rynki medialne, polityka innowacyjności.

Stanisław Kwiatkowski – ogólna teoria ekonomii, dobra publiczne, pdzedsiębiorczość, zarządzanie.

Jan Lewiński – kryzysy finansowe, teoria gier, mikroekonomia, makroekonomia.

Dr Arkadiusz Sieroń – teoria pieniądza, cykli koniunkturalnych, bankowość, system emerytalny, rynek pracy.

Dr Krzysztof Turowski – metodologia nauk społecznych, historia myśli ekonomicznej.

Dr Jakub Bożydar Wiśniewski – teoria przedsiębiorczości, ekonomia instytucjonalna, etyka biznesu, metodologia.

Karol Zdybel – nowa ekonomia instytucjonalna, organizacja przemysłowa, teoria wyboru publicznego.

Marcin Zieliński – teoria finansów, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

 

Rekrutacja

Aby wziąć udział w tutoringu należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny do 20 listopada 2017 r. O wynikach rekrutacji powiadomimy uczestników do 30 listopada. Na napisanie prac uczestnicy będą zatem mieli trzy miesiące. Program jest otwarty dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych czy zawodowych. Udział w programie jest bezpłatny.

[1] Wyjątkiem jest konkurs na esej ogłaszany przez Instytut Misesa – nań nie można zgłaszać prac z tutoringu.

Podobał Ci się artykuł?

Wesprzyj nas
Instytut Misesa

O Autorze:

Instytut Misesa

Instytut Ludwiga von Misesa ufundowany we Wroclawiu w sierpniu 2003 r. jest niezależnym i nienastawionym na zysk ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, odwołującym się do tradycji austriackiej szkoły ekonomii, dorobku klasycznego liberalizmu oraz libertariańskiej myśli politycznej. Instytut został nazwany na cześć – naszym zdaniem najwybitniejszego ekonomisty XX w. – Ludwiga von Misesa.

Pozostałe wpisy autora:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *