Wczoraj, po sześciu godzinach burzliwych dyskusji, Sejm uchwalił budżet na 2005 rok. Po stronie dochodów projekt ustawy budżetowej przewidział 173,7 mld zł, a po stronie wydatków 208,7 mld zł. Oznacza to, iż planowany deficyt budżetowy wynosi 35 mld zł.

 

Pomijając polityczne spory dotyczące struktury wydatków budżetowych, warto zastanowić się, jakie konsekwencje dla gospodarki, będzie miała tak duża „dziura budżetowa”.
Deficyt stanowiący ponad 20% planowanych wpływów do państwowej kasy, będzie musiał zostać „zalepiony” emisją obligacji skarbu państwa lub dodrukiem pieniądza, czyli inflacją. Zapewne uruchomione zostaną oba wymienione narzędzia.

 

Pierwsze z nich poskutkuje zwiększeniem zadłużenia wewnętrznego, które już dziś kształtuje się na alarmującym poziomie 50% PKB i nic nie wskazuje na to, by w najbliższych latach miał się zmniejszyć.
Skarb państwa będzie musiał w następnych latach spłacać z odsetkami dług zaciągnięty u obywateli, co jedynie odsuwa problem finansów państwa w bliżej nieokreśloną przyszłość. W ten sposób buduje się piramidę długów, za którą, koniec końców, odpowiedzialność poniosą podatnicy.

 

Druga z możliwości, to nałożenie na obywateli obciążenia inflacyjnego poprzez zwiększenie podaży pieniądza. Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że inflacja to kolejny podatek, niosący dla gospodarki takie samo tragiczne skutki, jak każdy inny. Zwiększenie podaży pieniądza skończy się zubożeniem społeczeństwa i w konsekwencji zmniejszeniem konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

Uzdrowienie gospodarki może mieć miejsce tylko dzięki zmniejszeniu sektora publicznego, więc obniżce obciążeń podatkowych i parapodatkowych, więc i obniżce wydatków budżetowych.
Celem powinny być nie jak największe, ale jak najmniejsze wpływy do budżetu.
W kontekście zbliżających się wyborów i pewnego zwycięstwa Platformy Obywatelskiej, należy zaznaczyć, iż obniżenia podatków nie powinno się traktować jako środka do zwiększenia wpływów do budżetu, ale jako konsekwencję zmniejszenia wydatków sektora publicznego.
Pozostaje mieć nadzieję, że nowy obóz rządzący nie da się ponieść fetyszowi krzywej Laffera. Z obecnym rządem trudno wiązać jakiekolwiek nadzieje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cytat:
  • Rodzi się pytanie, kto ma planować? Czy każdy członek społeczeństwa powinien planować za siebie samego, czy też dobroczynny rząd powinien planować za wszystkich? Kwestią sporną nie jest tu działanie mechaniczne kontra działanie świadome: chodzi tu o autonomiczne działanie każdej jednostki kontra wyłączne działanie rządu. Krótko mówiąc: wolność kontra wszechmocny rząd. Ludwig von Mises
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W październiku wsparli nas:
Pan Michał Basiński
Pan Marek Bernaciak
Pan Wojciech Bielecki
Pan Bartosz Biernacki
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pan Mirosław Cierpich
Pan Marcin Dabkus
Pan Wojciech Dąbek
Pan Michał Dębowski
Pan Paweł Drożniak
Pan Tomasz Dworowy
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Tomasz Hrycyna
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Sławomir Krawczyk
Pan Wojciech Kukla
Pan Tomasz Malinowski
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pan Mateusz Musielak
Pani Maksym Mydłowski
Pan Tomasz Netczuk
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Arkadiusz Pierowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Artur Puszkarczuk
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Jakub Sabała
Pan Adam Skrodzki
Pan Norbert Slenzok
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Tomasz Wojtasik
Pan Jakub Wołoszyn
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Karol Zdybel
Pan Marek Zemsta
Pan Aleksander Żarnowski
Pracownik Santander Consumer Banku
Forum Obywatelskiego Rozwoju
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Łącznie otrzymaliśmy 9 447,94 zł. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!

Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>