Kluz: Rynkowe korzenie socjalizmu, czyli o tym jak współpraca przemienia się w niewolnictwo

6 marca 2012 Filozofia polityki Komentarze: 1

Austriacy zamykają ludzkie działanie w wąskich ramach formalizmu prakseologicznego, rozciągając go na naturę człowieka. Taka optyka zniekształca obraz rzeczywistości, dopasowując relacje wymiany i współpracy między ludźmi do narzuconych znaczeń terminologicznych. Nauka taka stawia sobie za cel zachowanie spójności a nie oddanie rzeczywistości.

czytaj dalej
czytaj dalej

Kluz: Teorie prawdopodobieństwa

23 lipca 2010 Ekonomia matematyczna Komentarze: 3

Tekst analizuje i ocenia wykorzystanie matematyki, a w szczególności teorii prawdopodobieństwa, w ekonomii.

czytaj dalej
czytaj dalej

Kluz: Joseph Schumpeter a szkoła austriacka

9 czerwca 2010 Historia myśli ekonomicznej Komentarze: 82

Joseph Schumpeter zasłynął na polu ekonomii w szczególności za sprawą swoich badań nad istotą wzrostu gospodarczego, transformacji kapitalizmu w socjalizm oraz cyklów koniunkturalnych powstających wskutek przełomowych innowacji.

czytaj dalej
czytaj dalej

Kluz: Metoda Ekonomii

15 maja 2010 Metaekonomia Komentarze: 6

Praca porusza sprawy filozofii i ekonomii. Zostanie w niej przedstawiona teoria poznania oraz dwa sposoby rozumowania: dedukcyjny i indukcyjny. W części drugiej autor podjął się zdefiniowania ekonomii oraz omówienia metodologii szkoły austriackiej i metodologii głównego nurtu ekonomii.

czytaj dalej
czytaj dalej